Radar

Globalt avtal om plast ska tas fram

Elefanter letar efter mat vid en obevakad soptipp i Sri Lanka.

Nu påbörjas de internationella förhandlingarna om ett globalt avtal mot plastföroreningar – och en svensk handlingsplan lanseras. ”Jag är stolt över att FN:s medlemsländer nu enats”, säger klimat och miljöminister Annika Strandhäll.

Efter årtionden av påtryckningar från ledande forskare och miljöorganisationer har FN:s miljöförsamling UNEA till sist beslutat att påbörja förhandlingar. Målet är ett globalt avtal mot plastföroreningar, men i nuläget vet ingen hur starkt avtalet kommer att bli.

– Sverige har länge drivit på för ett globalt avtal som ska förebygga och minska plastnedskräpning och mikroplaster, samt bidra till en cirkulär hantering av plast. Jag är stolt över att FN:s medlemsländer nu enats och visat att de tar frågan om plastföroreningar på allvar, säger klimat och miljöminister Annika Strandhäll, som var på plats vid Unea 5 i ett pressmeddelande.

Trots regeringens positiva inställning har bland annat Naturskyddsföreningen kritiserat politikernas förmåga att uppnå landets miljömål. Cigarettfimpar utgör en majoritet av plastskräpet i Östersjön, men trots detta har inte plast i cigaretter förbjudits.

Sjö i Serbien efter år av ointresse från politiker
Sjö i Serbien efter år av ointresse från politiker. Foto: AP Photo/Darko Vojinovic.

Nationell handlingsplan för plast

Efter fem år av utredningar beslutade Sveriges regering i slutet av februari att landets första handlingsplan för plast ska tas fram.

Bland annat har ett nytt mål fastlagts; att minst 30 procent av alla nya plastförpackningar måste innehålla minst 30 procent återvunnen råvara senast 2030. Alla aktörer måste dessutom erbjuda återanvändbara mugg- eller matlådor vid försäljning av dryck och mat. Engångsmuggar med mer än 15 procent plats förbjuds.

Upp till 99 procent av all plast produceras av fossil olja och knappt tio procent återvinns.

Sopkontinenten

I stilla havet finns det idag ett område större än Australien fullt med skräp, den så kallade sopkontinenten. Plast utgör 80-85 procent av den totala mängden marint avfall – och årligen dumpas 5 till 13 miljoner ton plast ut i haven.

Till 2040 förväntas mängden plast i världshaven ha tredubblats och ledande forskare varnar för att det kommer finnas “mer plast än fisk” år 2050.

Marina ekosystem är idag under hård press från allt skräp. Varje år beräknas hundratusentals däggdjur och miljontals fiskar och fåglar att dö på grund av plastnedskräpning. Antingen misstas mikroplast och större plastbitar för mat och djuren svälter ihjäl, eller så fastnar de i spöknät och drunknar.

Många djur fastnar i så kallade spöknät, fiskeutrustning som övergetts i haven
Många djur fastnar i så kallade spöknät, fiskeutrustning som övergetts i haven. .AP Photo/National Oceanic and Atmospheric Administration, Jacob Asher

Mikroplast kan dessutom ansamlas i djurceller och den toxiska effekten på näringskedjan är fortfarande inte klarlagd.

Långsamt politiskt maskineri i rullning

Naturvårdsverket ska nu göra en kartläggning över plastanvändningen i Sverige och ge förslag på hur vi kan komma närmare en cirkulär och fossilfri ekonomi.

“Viktiga utgångspunkter för omställningen är att produktionen ställs om från fossilt material till hållbara biobaserade material, att plasten designas så att den kan materialåtervinnas och att mer plast samlas in och materialåtervinns. En hållbar plasthantering är nödvändig för att Sverige ska nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045.”

− Problemen är stora: förbränningen av plast ökar klimathotet och vi riskerar att få mer plast än fisk i havet. Därför driver Sverige på för ett globalt plastavtal inom FN och vi lanserar vår första nationella plastplan. Vi ökar återvinningen, minskar vår användning av plast och begränsar plastens klimat- och miljöpåverkan. Det är nödvändigt för att vi ska ligga längst fram i klimatomställningen och skapa nya gröna jobb i vår världsledande återvinningsindustri, säger klimat och miljöminister Annika Strandhäll.

Fakta

Idag har över 2 000 marina arter påverkats negativt av plastskräp i havet – och plastutsläppen i haven väntas fyrdubblas till år 2050. Detta enligt Världsnaturfondens nya rapport. En sammanställning av cirka 2 500 forskningsstudier.
Av alla sjöfåglar beräknas 90 procent få i sig plast, och 52 procent av alla havssköldpaddor.
Enligt rapporten riskerar flera stora havsområden att överskrida ekologiskt farliga nivåer för mikroplaster till 2100. WWF varnar för att det ”kan leda till stora negativa effekter på både arter och ekosystem”.

Radar

Kultur på recept ger bättre psykisk hälsa

Några av deltagarna i Kultur på recept fick testa att dreja.

Människor med depression eller långvarig smärta mår bättre efter att ha deltagit i kulturaktiviteter tillsammans med andra människor. Det visar en ny studie från Jönköpings universitet.

Visste du att sjukskrivna kan få kulturaktiviteter på remiss från vården? Så kallad kulturunderstödd rehabilitering eller Kultur på recept kan användas för att behandla personer med psykisk ohälsa som stressproblematik, ångest, depression eller vid långvarig smärta.

I en studie där 400 personer deltog erbjöds hälften Kultur på recept och hälften fungerade som kontrollgrupp. Deltagarna i kulturgruppen fick träffas under tio veckor vid två tillfällen i veckan i grupper om 6–9 personer, för att göra någon form av kulturaktivitet tillsammans. Det rörde sig till exempel om att sjunga, spela teater eller testa olika hantverk som måleri. 

– Kulturaktiviteterna bidrar till att deltagarna utmanar sig själva, att bara ses för en ”fika” räcker inte för att få till stånd en förändring. Träffarna är lustfyllda och det sociala sammanhanget behövs för att våga gå utanför sin trygghetszon, vilket i sin tur bidrar till deras utveckling, säger Paula Bergman, doktorand på Hälsohögskolan vid Jönköpings universitet.

En av deltagarna berättar om att testa att dreja, i en intervju på Jönköpings universitets hemsida.

– Jag tänkte bara ”hur ska det här gå, det här kommer inte jag och klara”, men sen när jag väl var där första gången vill jag bara tillbaka. Jag vill göra det igen, det var skitkul. […] Man känner att man klarar av någonting, det är ju jättebra för självkänslan liksom.

Störst effekt hos deprimerade

Efter sex och tolv månaders behandling hade den psykiska ohälsan minskat hos deltagarna i kulturaktiviteter jämfört med kontrollgruppen. Stört effekt syntes hos personer med depression.

– Studien visar att det ger resultat, det betyder mycket för de här personerna att få vara med i ett sammanhang. Det är därför viktigt att fler får möjlighet att delta i kultur på recept som ett alternativ eller komplement till sin konventionella sjukvård, säger Paula Bergman.

Aktiviteterna kräver inte prestation, och är frivilliga. Behandlingen fungerar även arbetsförberedande i bemärkelsen att deltagarna behöver passa tider, träffa nya människor och besöka nya platser.

Sex regioner ingick i studien: Region Jönköpings Län, Region Östergötland, Region Kalmar Län, Region Uppsala, Region Blekinge samt delar av Västra Götalandsregion.

Motivation och självkänsla stärks

Parallellt testar och utvärderar Region Skåne metoden i ett forskningsprojekt som pågår fram till sommaren 2024. Några exempel på kulturaktiviteter som erbjuds patienterna är stadsvandringar, gemensam högläsning och konserter på Malmö Opera.

Resultaten är hittills goda, menar Anita Jensen, kultur -och hälsostrateg vid Kompetenscentrum primärvård som leder forskningsprojektet inom Region Skåne.

– Vi kan genom vår forskning se att motivation och välbefinnande samt den positiva självkänslan stärks hos deltagarna liksom sociala relationer och samhörighet till samhället, säger hon i en intervju på den nationella kunskapsplattformen Mötesplats social innovation.

Kultur på recept är ett bra komplement till medicinsk behandling av psykisk ohälsa, menar Sofia Carlin, leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi, som också deltar i Region Skånes projekt.

– En fara är att vården behandlar onödigt många medicinskt och därmed gör normala känslor och reaktioner sjukliga i onödan. Vården behöver fler verktyg och här är Kultur på recept ett bra komplement, säger hon och fortsätter.

– Det man bland annat behöver göra för patienter med psykisk ohälsa, vilket Kultur på recept gör, är att hjälpa patienterna hitta nya beteenden och rutiner. Dessa rutiner och aktiviteter behöver vara kravlösa, sociala och meningsfulla, säger Sofia Carlin.

En fördel är att verktyget Kultur på recept tar patienterna ut från vårdcentralen, menar Yvonne Lindberg, Leg kurator och rehabkoordinator.

– För vissa patienter var vi annars de enda som såg dem. Vi ser att Kultur på recept-deltagarna fått nya kontakter och intressen. Att de har hittat tillbaka till lust och glädje. Deras behov av vårdkontakt har minskat. Det blev ett steg vidare där patienterna hamnar i ett nytt sammanhang och bryter sin sociala isolering, säger hon.

Radar

Vårt kollektiva självbedrägeri kring djur

Är det inte dags att vi slutar med vårt kollektiva självbedrägeri och istället är ärliga mot oss själva? Det går inte att undgå våld och lidande i djurindustrin, oavsett hur många kontroller som utförs, skriver Martin Smedjeback, ordförande i Save Movement Sverige.

Såg du på TV4-nyheterna måndagen den 4 december? I så fall kunde du se kycklingar som slungades omkring på rullband i en gigantisk maskin och klämdes till döds. Skadade och sjuka kycklingar lämnades i backar där de åt på varandra. Det var Djurrättsalliansen som hade filmat med dold kamera inne på en av Kronfågels kläckerianläggningar. Om du är som de flesta så mådde du illa av att se bilderna. Kanske du till och med bytte kanal för att du inte ville se det? Reaktionerna visar att vi bryr oss om djur och lidandet de utsätts för. 

Kronfågels VD Fredrik Strømmen säger om bilderna: ”Så det jag ser här är någonting som absolut inte följer våra rutiner.” Det är som det alltid brukar låta när djuren plågas i Sveriges djurfabriker. Det är enskilda undantag som ska åtgärdas snabbt — vill de få oss att tro. ”Jag och alla våra medarbetare har ju djurvälfärd som första prioritet och högsta mål” säger också Kronfågels VD. Är det någon som fortfarande tror på detta? Jag tror att många av oss konsumenter VILL så gärna tro det eftersom vi inte gärna ändrar våra vanor. Därför är vi extra lättlurade när det gäller påståenden som dessa. 

Men är det inte dags att vi slutar med vårt kollektiva självbedrägeri och istället är ärliga mot oss själva? Det går inte att undgå våld och lidande i djurindustrin, oavsett hur många kontroller som utförs. När vi betraktar kännande varelser som en produkt (dessutom billig) som ska framställas i snabb takt för högsta profit så leder det med säkerhet till stort lidande. Vi har alla en moralisk plikt att granska hur djuren behandlas i djurindustrin eftersom det är vi som stödjer den med våra inköp.

Sanningen är endast några googlingar borta. När du har sett hur djuren har det så fråga dig: stämmer detta överens med dina värderingar? Om inte så är det dags att öppna dörren för en ny kulinarisk värld – alla fantastiska smaker och former från växtriket! Mycket av det känner du redan igen, men du kan få en chans att testa nya växtbaserade produkter och recept som inte har en stark bismak av lidande och död.