Radar

Fågelinfluensautbrott det värsta i Europa någonsin

En aggressiv form av fågelinfluensa drabbar fåglar både i Europa, USA och Asien.

Europa kämpar för tillfället med det värsta fågelinfluensautbrottet någonsin. Detta enligt den nederländska tidningen NOS. Storbritannien är hårt drabbat och rapporter visar även på spridning i Kina och USA.

Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, pågår det nu ett utbrott av en för fåglar mycket dödlig fågelinfluensa, HPAI, bland både vilda fåglar och tamfåglar i både Europa och Sverige. Rapporter visar även på spridning i Kina och USA.

Fågelinfluensa är en muterad och väldigt aggressiv form av H5N1, som enligt folkhälsomyndigheten orsakar närapå hundraprocentig dödlighet hos fåglar. I vissa fall kan viruset även infektera däggdjur och människor vid närkontakt med sjuka fåglar, avföring, ägg eller döda kroppar.

Än så länge är antalet människor som smittats lågt, och viruset är inte av samma form som spreds 2006, enligt SVA.

England hårt drabbat

Även i England ser läget bistert ut och det brittiska departementet för jordbruks- och livsmedelsfrågor, DEFRA, gick igår ut med en varning.
”Storbritannien upplever just nu sitt största utbrott av fågelinfluensa någonsin med nästan 100 fall bekräftade över hela landet sedan början av november.”

Bara på en av dessa platser har redan över en miljon fåglar dödats för att begränsa smittspridning.

I slutet av februari hade över 17 länder i Europa rapporterat in fall av fågelinfluensa. Tyskland och Frankrike har också drabbats av flera utbrott i februari.

Har påträffats även i Sverige

Fågelinfluensan, som först började spridas hösten 2020, har också påträffats hos tamfåglar i södra Sverige. Flera fall bland vilda fåglar undersöks även i samma område. I enlighet med internationell lagstiftning har Jordbruksverket beslutat om avlivning och sanering, samt övervakning och restriktioner.

Även vilda fåglar drabbas av den aggressiva fågelinfluensan
Även vilda fåglar drabbas av den aggressiva fågelinfluensan. Foto: AP Photo/Thomas Haentzschel

Enligt SVA:s rapport:
”Majoriteten av fågelinfluensafallen som bekräftas är fortsatt i Skåne län men den geografiska utbredningen blir gradvis större och säsongens utbrott omfattar nu åtta län. Ytterligare geografisk utbredning kan förväntas under kommande månader.”

SVA efterlyser nu att allmänheten rapporterar in fynd av döda eller sjuka fåglar, för att följa spridningen i landet.

Djurindustrin har fått mycket hård kritik de senaste åren då trångboddhet i storskaliga anläggningar med slentrianmässig användning av antibiotika ökar risken för pandemier.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV