Radar

Utvisningar till Ukraina stoppas

Migrationsverket har inlett det man kallar särskild händelse Ukraina.

Migrationsverket stoppar tills vidare alla utvisningar till Ukraina. Än syns inga migrantströmmar, men myndigheten följer noga läget.

Vi prioriterar nu att följa utvecklingen noga så att vi i så god tid som möjligt kan anpassa vår beredskap, säger Magnus Önnestig, chef över Migrationsverkets nationella operativa avdelning.

Han leder också den ”särskilda händelse” som inleddes av myndigheten under onsdagen, för att ”samla resurserna och informationsflödet på ett mer effektivt sätt”.
– Just nu finns inga migrantrörelser att tala om, men det har också gått väldigt kort tid, säger Magnus Önnestig.

Flydde mot Ryssland

Migrationsverket tittar i sina analyser bland annat på erfarenheter från händelseutvecklingen efter Rysslands annektering av Krim 2014.

– De allra flesta som flydde tog sig mot Ryssland eller inom Ukraina. Det finns siffror på mellan en till en och en halv miljon som flydde mot Ryssland eller internt. Det kom då 36 000 asylsökande till EU under två år och av dem kom 2 700 till Sverige. Man kan ju fundera över vilka erfarenheter man kan dra av det.

– Nu ser vi en helt annan typ av konsekvenser, men vi vet att man flyr i första hand internt eller till nära grannländer, och det är Ryssland eller Polen kanske.

Inga utvisningar

På torsdagen meddelade Migrationsverket att utvisningar och avvisningar till Ukraina tills vidare inte kommer att genomföras under den eskalerande militära konflikten.

Verket kommer inte heller att fatta beslut i asylärenden som rör Ukraina.

”I nuläget pågår strider på flera håll i Ukraina och risken att civilbefolkningen drabbas av konfliktvåld är hög. Det är svårt att få en säker bild av hur situationen kommer att utvecklas både på kort och lång sikt. Vi behöver hämta in mer information innan någon ny bedömning av säkerhetsläget och skyddsbehovet kan göras”, säger Anna Lindblad, biträdande rättschef på Migrationsverket, i ett pressmeddelande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV