Radar

Uråldriga träd ovärderliga för motståndskraftiga skogar

Bild: Redwoodträden i Kalifornien kan bli tusentals år gamla.

Väldigt gamla träd är avgörande för motståndskraftiga ekosystem, enligt forskare. De binder oproportionerligt mycket mer koldioxiden än typiska träd. ”När du hugger ner gamla och antika träd förlorar vi det genetiska och fysiologiska arvet för alltid”, säger forskaren Chuck Cannon.

Uråldriga träd helt avgörande för att bevara motståndskraftiga ekosystem rapporterar forskare. Dessutom binder de en oproportionerligt stor mängd koldioxid jämfört med typiska träd.

– När du väl hugger ner gamla och antika träd förlorar vi det genetiska och fysiologiska arvet som de innehåller för alltid, säger Chuck Cannon vid Center for Tree Science i USA och en av forskarna bakom studien.

Uråldriga träd har överlevt otaliga miljöförändringar under hundratals eller tusentals år. Tack vare deras kontinuerliga närvaro överförs trädens genetiska motståndskraft till skogen. 

Klimathjältar

Dessutom utför dessa gamla träd ovärderliga tjänster för sina ekosystem. De skapar livsmiljöer för hotade arter och binder upp oproportionerligt stora mängder kol – jämfört med typiska mogna träd.

– När klimatet förändras är det troligt träddödligheten kommer att öka, och det blir allt svårare för gamla träd att växa fram i skogarna”, säger Chuck Cannon.

Skogsrestaurering och trädplanteringsinsatser är viktiga verktyg för att förbättra både lokala och globala naturmiljöer – men gamla träd kan inte återfås eller regenereras utan att många århundraden och generationer av träd passerar.

– När du väl hugger ner gamla och antika träd förlorar vi det genetiska och fysiologiska arvet som de innehåller för alltid, såväl som dessa unika livsmiljöer för naturskydd.

Urskogsträd är unika

För att träd ska kunna bli riktigt gamla i en avlägsen framtid, behöver den omgivande skogen redan vara flera hundra år gammal. Gammal och orörd skog är alltså enligt studien själva förutsättningen för att riktigt uråldriga träd ska kunna överleva och frodas.

Deras existens är enligt forskarna omöjlig att återskapa i nyplanterade skogar, och måste därför skyddas.

”Den här studien belyser det akuta behovet av en global strategi för att bevara den biologiska mångfalden, inte bara genom att bevara intakta skogar, utan i synnerhet den lilla kvarlevan av fåtalet gamla träd som har överlevt i skötta skogslandskap”, säger Gianluca Piovesan.

Fakta:

I skogar med mycket låg dödlighet bland träd blir färre en ett träd av hundra mycket gamla, även jämfört med gammelskogen de växt upp i – och uppnår åldrar på mer än 10 till 20 gånger de andra trädens medianålder.
Lite mindre än en fjärdedel av träden i dessa skogar uppnår åldrar som är tre till fyra gånger högre än medianåldern.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV