Radar

Metanutsläpp mycket högre än rapporterat

Det Internationella Energirådet rapporterar att utsläppen av globalt upphettande metan från olja, gas och kolproduktion är mycket högre än världens regeringar påstår.

Energiindustrin rapporterar mycket lägre metangasutsläpp än som faktiskt uppmäts, avslöjar organisationen IEA i en ny rapport.

Enligt rapporten finns det ett trängande behov av att utöka bevakningen av ländernas verkliga utsläpp – och strängare riktlinjer för att snabbt minska utsläppen av metangas.

– IEA har länge varit en förkämpe för starkare åtgärder för att minska metanutsläppen. En viktig del av dessa ansträngningar är transparens om storleken och platsen för utsläppen, vilket är anledningen till att den massiva underrapporteringen som avslöjas av vår Global Methane Tracker är så alarmerande, säger IEA:s vd Fatih Birol.

Metangas står sedan den industriella revolutionen för drygt en tredjedel av den globala uppvärmningen. Gasen har dessutom kortsiktigt en mycket större effekt på uppvärmningen än koldioxid. För att begränsa uppvärmningen i närtid vill författarna nu se en snabb och kontinuerlig reduktion av utsläppen.

– Med dagens höga naturgaspriser kan nästan alla metanutsläpp från olje- och gasverksamheter globalt undvikas utan nettokostnad.
I årets upplaga av rapporten har forskarna även inkluderat utsläpp av metangas från gruvor och bio-energi.

Det mest positiva beskedet var att utsläppen endast ökade med 5 procent 2021, vilket indikerar att vissa insatser kanske har börjat ge avkastning.

Fakta:

De länder vars industrier läcker minst metan är mer än 100 gånger bättre än de sämsta:
Enligt IEA:s VD Fatih Birol har Norge och Nederländerna minst utsläpp i sin produktion och länder i Mellanöstern som Saudiarabien och Förenade Arabemiraten har också relativt låga utsläpp. Turkmenistan och Venezuela har högst.
Om industrier i alla producerande länder skulle läcka lika lite metan som Norge skulle de globala metanutsläppen från olje- och gasverksamheten minska med mer än 90 procent.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV