Radar

Det vårades inte för dinosaurierna

Kanske hade dinosaurierna klarat sig om meteoriten som slog ut dem hade träffat jorden en annan årstid.

Just när dinosaurierna på norra halvklotet skulle återhämta sig efter en vinter slog meteoriten ner, enligt ny forskning. Att den träffade jorden just på våren kan ha bidragit till att dinosaurierna dog ut.

För första gången har forskare från bland annat Uppsala universitet kunnat visa vilken årstid det förödande Chicxulub-meteoritnedslaget ägde rum, forskning som publiceras i tidskriften Nature.
– Meteoriten ledde till att omkring 75 procent av allt liv på jorden dog ut, inklusive dinosaurierna.

– Massutdöendet som meteoriten orsakade var väldigt selektivt. Alla dinosaurier utom fåglarna dog ut, liksom flygödlor och de flesta marina reptiler, medan däggdjur, fåglar, krokodiler och sköldpaddor överlevde, säger Melanie During, vid Uppsala universitet och Vrije Universitetet i Amsterdam som är försteförfattare till studien.

Fiskben avslöjar

Tillsammans med ett internationellt forskarteam har hon undersökt fossil från fiskar som man vet dog när meteoriten damp ner för ungefär 66 miljoner år sedan. Fiskfossilerna kommer från Tanis i North Dakota i USA. Där har ett helt ekosystem i en sötvattensjö bevarats som det såg ut bara timmar efter att meteoriten slog ner, en enligt forskarna helt unik miljö.

Melanie During visar "årsringar" i en fiskben som avslöjar när på året den dog
Melanie During visar "årsringar" i en fiskben som avslöjar när på året den dog. Foto: Dennis Voeten

Melanie During beskriver besöket vid Tanis som smått surrealistiskt.
– Jag fick nypa mig i armen flera gånger. Det är inte ofta man som forskare har problem för att det är för många fossil men det lyxproblemet hade vi här. Det var extra häftigt att de fångats mitt i sina rörelser, säger hon.

Det forskarna gjort är att undersöka de fossila fiskbenen med bland annat synkrotronröntgen, en metod som gör det möjligt att undersöka materialet på cellnivå. Fiskarnas ben vet man sedan tidigare växer snabbare eller långsammare olika tider på året precis som trädens årsringar. På så sätt har forskarna kunnat se att döden kom på våren.

Känslig period

Forskarna analyserade också kol-isotoper, en etablerad metod för födointaget, vilket gav ytterligare en pusselbit till årstidspusslet. Tillgången på zooplankton, vilket ännu i dag är paddelstörars favoritföda, varierar med årstiderna och är högst under försommaren. Genom att undersöka kolisotoper hos paddelstören har forskarna kunnat se var i tillväxtkurvan fisken befann sig när de plötsligt dog.

– Det visar att födotillgången ännu inte nått sin topp, vilket också stärker att döden kom på våren, säger Melanie During.

TT: Hade dinosaurierna överlevt om meteoriten kommit en annan årstid?

– Det är omöjlig att säga, men de dog ju också ut på södra halvklotet där det var höst samtidigt. Men våren var nog en extra dålig tid för dem. Det man vet är att djur som till exempel gräver ner sig i hålor eller de som går ner i dvala med väldigt låg ämnesomsättning klarade nedslaget bättre, säger hon.