Radar

Befolkningen växer mer igen

Folkökningen 2005–2021.

Vi blev fler i Sverige under förra året. Men ökningen är fortsatt blygsam sedan året innan, 2020, som markerade den lägsta befolkningstillväxten på 15 år.

Pandemin är orsaken och har gett effekter som syns i landets befolkning.
Även om Sveriges krympande befolkning nu ökar igen är tillväxten marginell och fortfarande lägre än övriga år sedan 2005. Det visar den officiella befolkningsstatistiken som Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar i dag.

Pandemin medförde kraftigt minskad invandring och överdödlighet till följd av covid-19, vilket hämmade 2020 års befolkningstillväxt. Även om färre dog med covid förra året var invandringen fortsatt minskad, vilket dämpade befolkningsökningen.

– Det är den främsta orsaken till att folkökningen varit låg, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker vid SCB.

Bottenår i fjol

2020 markerade ett bottenår för svensk befolkningstillväxt, med den minsta befolkningsökningen på 15 år. Under 2021 ökade Sveriges befolkning med 0,7 procent, jämfört med 0,5 procent 2020. Det motsvarar alltså bara en ökning med 0,2 procent – i antal människor räknat: 21 325 personer.

Sveriges befolkning har minskat sedan rekordtillväxtåret 2016. Att trenden sedan bottenåret 2020 nu är bruten har flera orsaker. I huvudsak handlar det om att fler invandrat än utvandrat, men också om att fler fötts och färre dött – jämfört med 2020.

Under pandemins första år 2020 steg överdödligheten till följd av smittan. Men under 2021 års smittovågor dog inte alls lika många, dels för att vården blivit bättre på att behandla covid-19.

– De topparna gav inget tydligt avtryck i antalet dödsfall, säger Tomas Johansson.

Förra årets befolkningsökning kan till 58 procent förklaras av invandring, och till 31 procent av att fler fötts än dött.

Bortsett från 1990-talets babyboom har invandringen har varit den starkast bidragande motorn i Sveriges befolkningstillväxt sedan millennieskiftet.

Ökad invandring

Förra året invandrade 90 631 personer till Sverige, vilket motsvarar en ökning med 9,8 procent sedan 2020. Det är första gången – sedan den stora asylinvandringen 2016 i samband med Syrienkrisen – som invandringen ökat.
– Även om vi sett en återhämtning under 2021, så har det inte återhämtat sig till de nivåer vi såg före 2020, säger Tomas Johansson.

Den största invandrargruppen var personer födda i Sverige som återvände efter att ha bott utomlands. Gruppen återvändande minskade dock med 10,1 procent, jämfört med året innan. När det kommer till invandring från andra länder ligger Indien i topp, följt av länder som Tyskland, Pakistan och Polen.

– En stor del är arbetskraftsinvandring, säger Tomas Johansson.

Men han menar att det inte enkelt går att dra slutsatsen att vi – om pandemin nu verkligen är över – kan vänta oss en återgång till normal befolkningstillväxt.

– Det krävs att vi ser att det återgår till det normala i resten av världen för att kunna se om invandringen återgår till att blir lika hög som den varit, säger han.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV