Radar

Linolja hindrar att kulturarvet rostar sönder

Järn rostar och för att bevara föremål av kulturhistoriskt värde behöver de som utsätts för väder och vind målas med rätt färg.

Föremål av järn behöver underhållas för att inte förstöras. Kulturhistoriskt viktiga föremål behöver dessutom underhållas på på ett sätt att de kan visa sin historia.

Det kan handla om järnvägsviadukter, pelare, gjutjärnsmonument, plåttak och staket, som alla är delar av det industriella kulturarvet. Mycket riskerar att förstöras om de inte målas om på rätt sätt.

– Ökad kunskap om tillverkning och användning av feta linoljebaserade utomhusfärger är till nytta även för måleriunderhåll av andra typer av väderutsatta objekt, säger Arja Källbom, metallurg, byggnadsantikvarie och restaureringsmålare vid institutionen för kulturvård på Göteborgs universitet.

Hon har i en avhandling undersökt hur det kulturhistoriska järnet underhållits hittills och konstaterar att det ofta är  med moderna metoder som både kan skada och påverka utseendet.

Linoljebaserade färger  användes mycket i början av 1900-talet, men när oljebaserade alternativ blev vanliga efter första världskriget försvann både kunskapen och efterfrågan på linoljefärgerna. I dag används linoljefärger mer igen, men kunskapsluckor finns.

En linoljefärg som ger ett bra rostskydd är den så kallade pansarfärgen.

– Det handlar om att lära av det förflutna för att bevara vår historia. Vi behöver bli fler som kan tillverka och använda feta linoljebaserade färger. Det kräver hög kompetens, men det är ett smart och effektivt sätt att underhålla våra industriarv, säger Arja Källbom, som framhåller att dessa är baserade på förnyelsebara råvaror, innehåller inga allergiframkallande konserveringsmedel och åldras på ett bra sätt.

– Sverige har en rik historia av industriella arbeten, tillverkade med andra metoder och material än vad som används idag. Jag tycker det är vår plikt att ta hand om det som tidigare generationer har byggt upp. Både ur resurs- och hållbarhetssynpunkt och för att vi annars riskerar att tappa en del av vår historia och identitet, säger hon.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV