Radar

Det våras för Gotländskt urin

Gotland har vid flera tillfällen tvingats importera dricksvatten från fastlandet i samband med värmeböljor och torka. Nu återanvänder forskare urin i ett försök att vända utvecklingen.

2021 påbörjades ett samarbete mellan forskare vid SLU och ett lokalt företag som hyr ut bärbara toaletter. Målet är att samla in 70 000 liter urin under en treårsperiod. Insamlingen sker från vattenfria pissoarer och specialiserade toaletter vid olika platser under Gotlands turistsäsong.

Via företaget Sanitation360 använder forskarna en nyutvecklad metod där urin först torkas till betongliknande bitar. Dessa bitar smulas ned till puder och pressas slutligen samman till pellets. Pellets som lokala bönder kan använda i sin produktion av grödor. 

På detta vis sluts ett kretslopp som inte har utnyttjats speciellt väl i modern tid. Dessutom minskas problematiken med övergödning i Östersjön. Redan nu används dessa pellets av en Gotländsk bonde som odlar korn för att brygga öl.

Forskarna siktar på att rent praktiskt ta urinåteranvändning ”bortom konceptet” i stor skala, säger Prithvi Simha, kemiprocessingenjör vid SLU och Sanitation360:s tekniska chef. Syftet är att tillhandahålla en modell som regioner runt om i världen kan följa.

– Ambitionen är att alla, överallt, ska följa denna praxis.

Läs mer om hur forskare från hela världen arbetar med att återvinna urin i artikeln från nature!