Radar

Buller hotar hälsan hos en av fem i Europa

Långvarigt buller från vägar, flygplatser och industri kan påverka människors hälsa negativt.

Skrikande sirener, tjutande larm och morrande motorer. Långvarigt och högljutt stadsbuller är ett växande problem som kräver större uppmärksamhet, varnar FN:s miljöprogram UNEP.

Varje år orsakar bullerföroreningar omkring 12 000 förtida dödsfall i Europa.

Tanken är att högljudda förare i framtiden ska kunna bötfällas automatiskt i en av Europas allra bullrigaste städer.
”För mycket buller gör människor sjuka”, skrev Paris vice borgmästare David Belliard på Twitter i samband med att en bullermätare invigdes i måndags.

Växande problem

Bullerföroreningar är ett problem som växer i takt med att städerna blir allt större – med vägtrafiken som den främsta boven.

Acceptabla ljudnivåer överskrids redan i många av världens städer, som Bangkok, Damaskus, Dhaka, Alger, New York och Islamabad.

Men problemet är stort även i Europa, där var femte person utsätts för långvariga bullernivåer i en sådan omfattning att det kan vara skadligt för hälsan.

Dessutom är omgivningsbullret ett växande hot mot djur, som kan få sämre fortplantningsförmåga eller tvingas fly till tystare miljöer.

Men ljud är inte alltid något negativt – det kan också vara berikande, tröstande eller på andra sätt välgörande. Få personer anser nog att en helt tyst stad är lösningen.

Men att få ner bullret har blivit en folkhälsofråga.
Stadsplanerare bör därför prioritera att minska oönskade ljud vid källan och se till att det finns alternativa sätt att ta sig fram, enligt UNEP som tar trädbälten, gröna tak och fler grönområden

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV