Radar

Boende får bestämma över del av budget

I Hammarkullen i Göteborg får boende bestämma över delar av sin hyresvärds budget.

Hyresgäster i Hammarkullen i Göteborg får vara med och bestämma över en del av hyresvärdens budget.

300 000 kronor ska användas till att genomföra förslag från de boende i en boendebudget. Efter pandemin är fokus på att pengarna ska användas till ökad.

– Pandemin har inneburit att många aktiviteter har fått ställas in och det har inte gått att vara tillsammans på det sätt som vi velat. Därför ägnas den första boendebudgeten i Hammarkullen helt åt sociala aktiviteter som gör att människor får mötas, bryta isolering och lära känna varandra, säger Tony Rahm, utvecklingsledare på Bostadsbolaget i Hammarkullen.

Boende kommer att uppmanas att komma med förslag på vad pengarna ska användas till och sedan kommer en omröstning att hållas.
– Genom boendebudgeten vill vi bidra till att våra hyresgäster får ett större inflytande över sin boendemiljö, säger Tony Rahm.

Samma bostadsbolag har i tre år avsatt en boendebudget också i Biskopsgården i Göteborg. Det har inneburit att det gått att ordna bland annat läxläsning för vuxna och barn, gemensam matlagning, fotbollsturnering och en resa.