Radar

Många floder förorenade av läkemedel

Många floder är förorenade av läkemedel.

Nivåerna av läkemedel är farligt höga i en fjärdedel av de floder som ingår i en internationell studie.

1 078 prov från 258 floder i 104 länder har analyserats på samma sätt och det gör att unika jämförelser kan göras mellan olika delar av världen.

Över en femtedel av proverna innehöll så höga halter av minst ett läkemedel att det skulle kunna ha negativ påverkan på djur och växter.

De vanligaste läkemedlen att finna var paracetamol, nikotin, koffein och läkemedel kopplade till epilepsi och diabetes.
Bland länderna med mest förorenade floder finns Pakistan, Bolivia och Etiopien. Bäst vattenkvalitet hittade forskarna i Island, Norge och i Amazonas.

Ekonomin påverkar situationen

Problemet är globalt och högst koncentrationer hittades i länder söder om Sahara, i södra Asien och i Sydamerika.
– Vattendragen med högst halt av föroreningar ligger i länder med låg-, till medelinkomstnivå, där det saknas adekvat vattenrening. Bland de mest förorenade vattendragen finns också de som tar emot utsläpp från tillverkning av läkemedel, säger Anna Sobek, professor vid institutionen för miljövetenskap vid Stockholms universitet och en av forskarna bakom studien.

I studien är Fyrisån i Uppsala med som enda svenska vattendrag.
Nivåerna av läkemedel där är relativt sett låga ur ett globalt perspektiv. Koncentrationen läkemedel uppmättes till drygt 500 nanogram per liter vilket ändå är sämre än i de vattendrag som hade bäst kvalitet och där halterna var under 200 nanogram per liter.

– Fyrisån är det enda svenska vattendraget som ingår i just den här studien. Vi valde Fyrisån för att den tar emot vatten från ett reningsverk i Kungsängen i Uppsala och lämpar sig väldigt bra. Jag tror inte att Fyrisån skiljer sig så mycket från många andra vattendrag i Sverige, säger Anna Sobek.

Att situationen i Fyrisån är relativt god beror på att Sverige har både kunskap och råd att rena vårt avloppsvatten.
– Vi har bättre avloppsrening i Sverige än på många andra håll. Vi har tekniken och pengar i ett rikt land som Sverige. Länder med svagare ekonomi och sämre regelverk renar inte sitt vatten på samma sätt.

Konsumtionen i Sverige påverkar

Men svenskars konsumtion av läkemedel kan ändå påverka situationen i andra länder eftersom produktion sker där det är billigast, enligt Anna Sobek.
– Det är mycket pengar i läkemedelsbranschen. Forskning kan ske här i Sverige, men tillverkningen sker sedan i länder med sämre regler och det leder till utsläpp där. Internationellt miljöarbete innebär att pusha gränser framåt och EU och Sverige kan gå före.

Forskarnas förhoppning är nu att insikten om vilken rening av avloppsvatten som behövs ska göra att avloppsreningen blir bättre i de länder där det behövs som allra mest.

I studien publicerade i Proceedings of the National Academy of Science (PNAS). Halterna av 61 olika läkemedel analyserades.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV