Energi

Biblioteken i Malmö bjuder upp till dans

Dans på biblioteken i Malmö blir snart verklighet.

Snart kommer inte bara böckerna utan även dansen ta plats på Malmös bibliotek. Kommunen planerar att ta in en kommunkoreograf vars uppgift blir att skapa en brygga mellan litteraturen och dansen. 

Konceptet med en kommunkoreograf har funnits i olika svenska kommuner sedan 2016. Det som är lite speciellt i Malmö är att koreografen kommer ha en så tydlig koppling till biblioteken. Det hela började med en förfrågan från Riksteatern Skåne, berättar Jennie Järvå, chef för kulturstrategiska enheten på kulturförvaltningen.

– Jag började titta runt och då visade det sig snart att biblioteken redan haft tankar på att börja arbeta mer med dans i relation till läsning, Malmös alla språk och berättande.

Vill få fler unga att läsa

Jennie Järvå berättar att det finns flera olika delar som gör det här projektet intressant. Det handlar dels om att dans är ett prioriterat område i staden och att de undersöker hur de kan göra Malmö till en bättre dansstad, både för barn och unga men även för professionella dansare. 

– Sen är unga generellt en grupp som man tappar lite när det gäller läsning samtidigt som det också är en grupp som år efter år uttrycker att de vill kunna dansa mer, säger hon. 

Det finns alltså en tanke om att dansen ska locka till litteratur och läsning. Men också att det ska öppnas nya rum där man kan uppleva dans. 
– Målet är inte bara att det ska leda till förbättrad läskunnighet, den konstnärliga upplevelsen i sig är minst lika viktig. 

"Ordlösa berättelser"

Även Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie på Biblioteken i Malmö, ser fram emot projektet.
– Helt i linje med bibliotekets uppdrag att vara till för alla ser jag en vinst i att utforska kraften i dansens ordlösa berättelser som tar det fysiska rummet i anspråk, säger han i ett pressmeddelande. 

Exakt hur dansen kommer att gestaltas och i vilken mån den kommer att knyta an till litteratur och biblioteken kommer att vara upp till den koreograf, eller dansgrupp, som anställs i projektet. 

– Vi sätter ramarna och sen får konstnärerna komma med innehållet. Men vi tror att det här är två konstformer som gifter sig bra och att det kan komma något väldigt spännande ur det, säger Jennie Järvå. 

Hon menar också att biblioteken som arena är intressanta att jobba med eftersom det dels är lokaler som finns över hela staden och som även upplevs som öppna och välkomnande av besökarna. 

Projektet ska dra igång under våren och löpa under ett år. Förhoppningen är att det ska utmynna i något långsiktigt som kan fortsätta även efter att själva projektet har löpt ut. Finansieringen sker med gemensamma medel från Riksteatern Skåne, Kulturrådet och Malmö stad.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV