Radar

Metan ökar i atmosfären

Våtmarken Pantanal i Brasilien är en av världens stora tropiska våtmarker.

Nya data visar att mängden metan i atmosfären ökar snabbt. Halterna har tredubblats sedan före den industriella epoken inleddes, men forskarna står rådvilla inför frågan varifrån utsläppen kommer.

Det är NOAA (US National Oceanic and Atmospheric Administration) som står bakom statistiken, som visar att ökningen av metan blev långsammare under 00-talet, men 2007 tog den fart igen. Forskare oroas nu över möjligheten att den uppvärmning som redan skett nu i sig orsakar ännu större utsläpp av metan.

– Metanhalterna ökar farligt snabbt. Utsläppen, som verkar ha accelererat de senaste åren, är ett stort hot mot världens mål att begränsa uppvärmningen till 1,5-2 grader, säger Euan Nisbet, jordforskare på Earth scientist, Royal Holloway, University of London.

Vad som orsakar ökningen av metan har forskarna olika syn på. Olika studier pekar mot allt större exploatering av olja och naturgas och andra att de kommer från utsläpp från avfallslagringsplatser, boskap och våtmarker.

Sedan 2007, när metanhalternas ökning tog ny fart, verkar det som att en viss typ av metan började minska i förhållande till andra typer. Det får vissa forskare att hävda att ökningen de senaste 15 åren beror på processer som involverar mikrober.

Xin Lan, atmosfärforskare vid NOAAs Global Monitoring Laboratory i USA, uppskattar att mikrober står för 85 procent av ökningen av utsläppen de senaste 15 åren.
Frågan är från vilka miljöer metanet kommer. Möjliga källor kan vara våtmarker, tamboskap och avfallslagringsplatser.

Om den globala uppvärmningen står bakom ökningen skulle ökad produktion i tropiska våtmarker kunna vara en källa, men det återstår att slå fast.
– Föder uppvärmningen mer uppvärmning? Det är en väldigt viktig fråga. Hittills har vi inget svar, men väldigt mycket tyder på det, säger Euan Nisbet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV