Radar

Metan ökar i atmosfären

Våtmarken Pantanal i Brasilien är en av världens stora tropiska våtmarker.

Nya data visar att mängden metan i atmosfären ökar snabbt. Halterna har tredubblats sedan före den industriella epoken inleddes, men forskarna står rådvilla inför frågan varifrån utsläppen kommer.

Det är NOAA (US National Oceanic and Atmospheric Administration) som står bakom statistiken, som visar att ökningen av metan blev långsammare under 00-talet, men 2007 tog den fart igen. Forskare oroas nu över möjligheten att den uppvärmning som redan skett nu i sig orsakar ännu större utsläpp av metan.

– Metanhalterna ökar farligt snabbt. Utsläppen, som verkar ha accelererat de senaste åren, är ett stort hot mot världens mål att begränsa uppvärmningen till 1,5-2 grader, säger Euan Nisbet, jordforskare på Earth scientist, Royal Holloway, University of London.

Vad som orsakar ökningen av metan har forskarna olika syn på. Olika studier pekar mot allt större exploatering av olja och naturgas och andra att de kommer från utsläpp från avfallslagringsplatser, boskap och våtmarker.

Sedan 2007, när metanhalternas ökning tog ny fart, verkar det som att en viss typ av metan började minska i förhållande till andra typer. Det får vissa forskare att hävda att ökningen de senaste 15 åren beror på processer som involverar mikrober.

Xin Lan, atmosfärforskare vid NOAAs Global Monitoring Laboratory i USA, uppskattar att mikrober står för 85 procent av ökningen av utsläppen de senaste 15 åren.
Frågan är från vilka miljöer metanet kommer. Möjliga källor kan vara våtmarker, tamboskap och avfallslagringsplatser.

Om den globala uppvärmningen står bakom ökningen skulle ökad produktion i tropiska våtmarker kunna vara en källa, men det återstår att slå fast.
– Föder uppvärmningen mer uppvärmning? Det är en väldigt viktig fråga. Hittills har vi inget svar, men väldigt mycket tyder på det, säger Euan Nisbet.

Radar

Miljöpartiets nya språkrör: Utred basinkomst nu

Om AI tar jobben kan det behöva införas en basinkomst.

Articifiell intelligens (AI) kan göra att många människor förlorar jobben. Och om det sker kan basinkomst behöva införas. Det säger Miljöpartiets nyvalda språkrör Daniel Helldén i Ekots lördagsintervju.

Om nu en stor del av befolkningen kanske blir arbetslös från de arbeten de har i dag så måste vi göra någon form av förändring av socialförsäkringssystemen, säger Helldén till radion.

Daniel Helldén har, tillsammans med två andra miljöpartister, lämnat motionsförslag till riksdagen om att låta utreda om basinkomst behövs. MP har även tidigare kommit med förslag om basinkomst, en garanterad inkomst för alla utan villkor.

Den här gången motiveras dock förslaget av AI-utvecklingen och enligt Daniel Helldén är det bråttom. Han säger att det klassiska sättet att arbeta kommer att förändras inom en ganska snar framtid.

Vi måste ta krafttag i det här. Det måste göras nu, säger Daniel Helldén.

Radar

Norsk enighet om havsmineraler: ”Pinsamt”

Norge har sedan länge stor olje- och gasverksamhet i havet.

Bred politisk enighet har nåtts om att öppna upp Norges havsbottnar för mineralexploatering. Landet skulle därmed bli ett av de första i världen med sådan verksamhet, och miljöorganisationer dömer ut beslutet som ”pinsamt”.

Efter snåriga förhandlingar meddelade regerande Arbeiderpartiet och Senterpartiet samt Høyre och Fremskrittspartiet på tisdagen att de enats om mineralletning på havsbottnarna.

Olja och gas räknas inte som mineraler i detta sammanhang, så Norge ger sig i och med detta ut på oprövad mark.

– Vi startar en ny näring på norsk sockel, då är det viktigt med en bred majoritet, sade Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressträff.

Men miljögrupper är bittert kritiska.

– Norge öppnar för oåterkalleliga ingrepp i områden där naturen är helt okänd, säger Frode Pleym från Greenpeace enligt nyhetsbyrån NTB.

– Det enda stortinget är rädda för är att Kina ska utkonkurrera Norge – inte konsekvenserna för livet i haven.

Världsnaturfonden WWF reagerar likadant.

– Internationellt försöker vi framstå som en fyrbåk för natur och klimat, på hemmaplan kör vi över fackkunskapen och offrar naturen för kortsiktig profit, säger generalsekreterare Karoline Andaur.

– I dag är det pinsamt att vara norsk.

Kritiska experter finner dock viss tröst i att miljökonsekvenserna av gruvdrift under vattnet först ska utredas, och att det finns frågetecken hur lönsam verksamheten kan bli. Därmed anses det tveksamt hur stora de tänkta satsningarna egentligen kommer att bli.