Radar

Miljoner dör av antibiotikaresistenta infektioner

Antibiotikaresistenta bakterier i ett laboratorium.

Forskare varnar för att antibiotikaresistenta bakterier orsakade uppemot 1,27 miljoner människors död 2019. Dessutom hittades samband mellan resistens och 4,95 miljoner andra dödsfall.

Rapporten, som är den mest omfattande globala studien av antimikrobiell resistens (AMR) hittills – visar  att fler dog i läkemedelsresistenta infektioner än i HIV/AIDS eller malaria under 2019.

Ett växande problem

Enligt hälsometrikforskaren Mohsen Naghavi som ingick i forskargruppen, ökar andelen bakterier som antibiotika inte råder på. Med andra ord används så pass mycket antibiotika, att resistenta bakterier konkurrerar ut de som dödas av läkemedel.

– AMR är verkligen ett globalt problem som kräver brådskande åtgärder från beslutsfattare och hälsosamfundet för att undvika dödsfall som kan förebyggas”, säger Mohsen Naghavi i ett pressmeddelande.

I en framtidsprognos för 2050 uppskattas det att drygt tio miljoner människor kommer att dö årligen i infektioner som tidigare hade kunnat åtgärdas med läkemedel.

– Om situationen lämnas okontrollerad kan infektioner som tidigare kunde botas med några dagars antibiotika bli obotliga”, varnar Naghavi.

Fattiga regioner drabbas hårdare

Enligt rapporten har länder med lägre inkomster den högsta andelen AMR-relaterade dödsfall. Bland de undersökta geografiska regionerna hade västra Afrika söder om Sahara den högsta andelen med 27,3 dödsfall per 100 000 personer. Australasien hade lägst, med 6,5 dödsfall per 100 000 personer.

I låginkomstregioner är både förekomsten av resistens och antalet infektioner med resistenta bakterier högre än i rikare länder. Orsakerna är flera, men inkluderar brist på tillgång till de senaste antibiotika och vaccin, otillräckliga faciliteter för tester inför planering av behandling samt sämre förutsättningar för sanitet och hygien.

David Weiss, som studerar antibiotikaresistens vid Emory Universitet i Georgia, USA, säger att den här studien är en ”väckarklocka”, men påpekar att det finns lite informationen om förekomsten av AMR i många låg- och medelinkomstländer.

– Detta belyser behovet av att kraftigt utöka laboratoriekapaciteten i dessa regioner så att vi bättre kan förstå storleken och naturen av monstret vi bekämpar, säger Weiss.

– Det måste ske en omedelbar och genomgripande ökning av både investeringar och hur frågan uppmärksammas. Vi kan inte vänta en minut längre.”

Fakta:

De tre vanligaste platserna för bakteriella AMR-infektioner var bröstet, blodomloppet och buken. Infektioner i dessa delar av kroppen stod för 78,8 procent av direktrelaterade AMR-dödsfall. 
De sex dödligaste bakteriella patogenerna var ansvariga för nästan tre fjärdedelar av alla dödsfall som tillskrivs resistens. Enbart antibiotikaresistenta E.coli bakterier dödade cirka 200 000 människor 2019.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV