Energi

Verkar för levande kultur och konst på landsbygden

Småbyarnas kultur och miljöförening samarbetar bland annat med Urkultfestivalen, för att nå ut med kvalitativ konst och kultur på landsbygden.

Småbyarnas kultur- och miljöförening anordnar konst och kulturevent utanför konstinstitutionernas naturliga spridningsområde.

Tillgång till konst och kultur är en mänsklig rättighet, om man frågar Leif Nilsson, ordförande och en av grundarna av Småbyarnas kultur och miljöförening, SKOMF. Föreningen har sitt huvudsäte i Lungsjön, en liten by utanför Ramsele i nordvästra Ångermanland.

Den ideella föreningen startade 2012 och har sedan dess verkat för att berika landsbygden med konst och kultur.

– Vi startade föreningen för att vi var ett gäng som tyckte att det saknades kvalitativ konst och kultur här i glesbygden, säger Leif Nilsson.

Leif Nilsson, ordförande och en av grundarna av Småbyarnas kultur och miljöförening, förbereder ett event i ett skogstjärn
Leif Nilsson, ordförande och en av grundarna av Småbyarnas kultur och miljöförening, förbereder ett event i ett skogstjärn. Foto: Sandra Mozard

Föreningen består i dagsläget av cirka trettio medlemmar och är en mobil förening som rör sig där de behövs. Medlemmarna utgörs av personer från olika delar av Sverige som är intresserade av konst eller som själva verkar som konstnärer. Det är föreningens medlemmar som formar konstprojekten från idé till färdig produkt.

– Vi skapar en projektidé som vi söker projektstöd för och därefter söker vi upp konstnärer genom en “open-call”, säger Leif Nilsson, som menar att det inte är en utmaning att få konstnärer att verka i landsbygden.

– Det är inte så svårt att få hit konstnärer, men man måste söka projektmedel så att konstnärerna kan resa hit, säger han.

"Ömsesidigt utvecklande"

Sandra Mozard och Anita Berg är en del av en konstnärsgrupp som kallar sig för KB collective. En grupp om sex konstnärer spridda i olika delar av landet. De har samarbetat med SKOMF sedan 2012, nu senast i det pågående projektet Dolda harmonier – community art.

– Som konstnär känner jag mig stärkt av att samarbeta med människor från olika bakgrunder, det är väldigt berikande att inte känna att tankar om nytänkande bara kommer från storstäder. Samarbetet med SKOMF är ett ömsesidigt utvecklande, säger Sandra Mozard.

Sandra Mozard och Anita Berg är delaktiga i Småbyarnas kultur och miljöförenings senaste konstprojekt: "Dolda harmonier – community art"
Sandra Mozard och Anita Berg är delaktiga i Småbyarnas kultur och miljöförenings senaste konstprojekt: "Dolda harmonier – community art". Foto: Sandra Mozard

Sandra Mozard och Anita Berg upplever att det blir en annan typ av dialog när de arbetar på landsbygden, ett annat fokus på kvalitet istället för kvantitet.

– Konstscenen skulle bli mer mångfaldig om konsten också kom från olika håll och värderades från olika håll. Det måste finnas rum för flera perspektiv, säger Sandra Mozard.

Just nu pågår arbetet med konstprojektet “Dolda harmonier – community art”, som drivs med projektmedel från kulturrådet. Projektet samlar sex konstnärer i Lungsjön för att samverka med ortens befolkning för att skapa tre konstnärliga gestaltningar av den gemensamma livsmiljön.

Föreningen samverkar med konstnärer från olika delar av landet och arbetet möjliggörs med stöd från bland annat konstrådet, region Västernorrland och Sollefteå kommun. SKOMF samarbetar årligen med festivalen Urkult och friluftsmuseet Mannaminne.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV