Radar

Stora behov av utbildningssatsningar i pandemins spår

Tysklands klimat- och biståndsminister anser att det behövs stora satsningar för att alla barn ska få möjlighet att gå i skolan.

Över en kvarts miljard barn och ungdomar i världen går inte i skolan, enligt FN-organet Unesco. Coronakrisen har dessutom lett till bakslag för många av de framsteg som tidigare gjorts. Nu behövs nya satsningar för att ge barn i krissituationer möjlighet att gå i skolan, menar Tysklands biståndsminister Svenja Schulze.

– Utbildning är en mänsklig rättighet som kan erbjuda stabilitet och skydd för barn och unga i krissituationer. Trots det är utbildningen ofta en av de första sektorer som stängs ned och bland de sista som återupptas, sade Svenja Schulze i samband med att internationella dagen för utbildning inföll förra veckan.

Tyskland meddelade samtidigt att landet skjuter till ytterligare 200 miljoner euro till den globala FN-fonden Education Cannot Wait, ECW, som är inriktad på att stötta skolor i regioner som är drabbade av katastrofer och kriser.

– Vi vill gå ut med en stark uppmaning om en ökad internationell solidaritet, med stöd för utbildningen av flickor och pojkar som är drabbade av kriser världen över, säger Svenja Schulze till IPS.

Ett av fyra skolbarn lever i krisdrabbat land

Hon uppmanar andra länder med starka ekonomier – och privata finansiärer – att prioritera satsningar på utbildning för barn i utsatta situationer.
ECW:s chef Yasmine Sherif säger till IPS att Tyskland därmed blir det enskilda land som bidrar mest till fondens arbete – som är inriktat på barn som är drabbade av väpnade konflikter, lever på flykt eller bor i områden som är drabbade av andra kriser.

Svenja Schulze säger att Tyskland har som mål att verka för ledorden i Agenda 2030, om att ingen ska lämnas utanför – och att fokus därför ska ligga på att nå ut till de mest sårbara grupperna i världen. Hon säger att ett av fyra skolbarn i dag lever i ett land som påverkas av olika kriser.

Ett av de globala målen är att alla människor ska erbjudas en god utbildning till 2030. Under lång tid har det gjorts framsteg i arbetet för att uppnå denna målsättning. Men en kombination av väpnade konflikter, klimatrelaterade katastrofer, och sedan pandemin, har lett till stora bakslag i arbetet.

Enligt FN:s utbildningsorgan Unesco finns det fortfarande 258 miljoner barn och ungdomar i världen som inte går i skolan. Många elever är dessutom fortsatt påverkade av att skolor är helt eller delvis stängda på grund av pandemin.

Flickor hårt drabbade

Flickor uppges ha drabbats särskilt hårt av skolnedstängningarna och enligt uppskattningar kommer upp emot 20 miljoner flickor inte att återvända till skolbänken igen när pandemin väl är över.

Ett annat stort problem är kvalitén på den utbildning som världens skolor erbjuder. Enligt Unesco finns det minst 617 miljoner barn och ungdomar i världen som inte kan läsa ordentligt eller har grundläggande kunskaper i matematik.

Men även efter den tyska satsningen saknar ECW de medel fonden behöver. Yasmine Sherif påpekar att satsningar på utbildning är oerhört viktiga i arbetet för en hållbar utveckling i världen.

– Varje dollar som satsas på utbildning av flickor ger uppskattningsvis 2,8 dollar tillbaka. Att se till att flickor går klart gymnasiet skulle kunna höja bruttonationalprodukten i utvecklingsländerna med tio procent under det kommande årtiondet, säger hon.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV