Radar

Stark uppgång för el- och hybridbilar i januari

Nyregistreringar av elbilar har exploderat under januari, i dag står elbilarna för nästan en fjärdedel av alla nyregistreringar.

Antalet nyregistrerade miljöbilar ökade markant under årets första månad jämfört med tidigare år. 53 procent var laddbara bilar. Nu är det därför viktigt att samhället gynnar laddinfrastrukturen, anser organisationen Gröna Bilister.

Under januari exploderade nyregistreringen av miljöbilar – där speciellt elbilen letade sig upp till en tydlig förstaplats och stod för nästan en fjärdedel av alla nyregistreringar. Enligt branschorganisationen Bil Sweden kommer 60 procent av alla nyregistreringar utgöras av laddbara bilar under 2022, enligt deras prognos.

Även 2021 var ett bra år för grön bilism med drygt 60 000 nyregistrerade elbilar – jämfört med 74 500 plug-in bensinhybrider och 70 750 bensindrivna bilar.

– Vi är inne i början av ett skifte från fossildrivna till eldrivna personbilar – framtiden för elbilen ser alltså mycket ljus ut. Under 2022 lanseras en mängd helelektriska modeller, säger Stefan Andersson, generalsekreterare Gröna Bilister.

Även det senaste halvåret syns en stark trend mot att fler väljer att köpa miljöklassade bilar som el- och laddhybrider.

– Eftersom fler nu skaffar laddbara bilar än vad regeringen tidigare har prognostiserat så behövs ett tillskott för att finansiera klimatbonusarna., säger Stefan Andersson.

Men utvecklingen av landets laddinfrastruktur har inte hängt med. Något som drabbar landets invånare utanför storstäderna.

– Idag finns en snabbladdare att tillgå ungefär var 10:e mil i hela Sverige, även fast det såklart fortfarande finns en del vita fläckar där sträckan är längre. Det betyder att det tekniskt sett inte är något problem att resa med en elbil i landet, säger Chrsistoffer Aalhuizen, expert på laddinfrastruktur vid organisationen Gröna Bilister, i en intervju med LFT.

– Däremot finns det oftast bara några enstaka laddare vid varje plats, och vid rusningstider kan det förekomma en del köer. Det är inget jättestort problem idag när elbilsflottan är ganska liten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV