Radar

Kunskapen om medier och information ska mätas

Det blir allt viktigare med källkritik och att lära sig att hantera information.

I de nordiska länderna saknas kunskap om hur bra befolkningarna är på  att hantera information i media och andra kanaler. Nu ska länderna tillsammans mäta kunskaperna.

De Nordiska länderna ska gemensamt undersöka hur bra befolkningarna är på att hantera information i media och i andra sammanhang. Det kan handla om att hitta information, analysera och kritiskt värdera den och att skapa egen information.

Kunskaperna är viktiga för att kunna vara delaktig i demokratin och för att kunna hantera otillbörlig informationspåverkan, men idag vet man alldeles för lite  om kunskapsnivån.

– I dagens komplexa medielandskap är medie- och informationskunnighet avgörande för att kunna försvara sina fri- och rättigheter. Alla behöver veta hur de hittar tillförlitlig information och behärska grundläggande källkritik, säger Anette Novak, direktör vid Statens medieråd i ett pressmeddelande.
Sverige är initiativtagare till samarbetet som vill kunna se förändringar över tid, skillnader mellan länderna, olika grupper av befolkningen och i olika geografiska områden.

Statens medieråd i Sverige, Medierådet for børn og unge i Danmark, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti i Finland, Fjölmiðlanefnd i Island och Medietilsynet i Norge ska arbeta tillsammans med en aktör som ska stå för utvecklingen av hur kunskaperna ska mätas. Den aktören upphandlas nu och projektet planeras starta i april.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV