Radar

Kritik mot EU:s och Sveriges skogspolitik

Det svenska skogsbruket väcker proster från en mängd miljöorganisationer.

En lång rad svenska och internationella miljöorganisationer kritiserade på torsdagen både EU:s och Sveriges regler kring avverkning av skog. Regeringen missar en möjlighet att ställa om det svenska skogsbruket, anser Greenpeace.

Över 100 internationella miljö-, klimat- och människorättsorganisationer, inom och utanför Europa uppmanade igår Europaparlamentet och EU:s medlemsländer till att täppa igen kryphålen i ett nytt lagförslag till EU-kommissionen. Syftet med lagförslaget är att freda den Europeiska marknaden från produkter som bidrar till utarmning av skogliga ekosystem och avskogning.

Organisationerna lyfter en lång rad frågor som måste åtgärdas i arbetet med en ny EU-lag kring skogsfrågor. De vill se skärpta krav för att den nya EU-lagen ska bli “ändamålsenlig och uppfyller EU:s klimat- och biologiska mångfaldsmål” samt motsvarar “EU-medborgarnas höga förväntningar”.

– Nu är det upp till EU-parlamentet och medlemsländernas ministrar, inte minst landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg, att förbättra EU-kommissionens förslag på flera punkter, inte minst vad gäller starka definitioner av skog, avskogning och skogsförstörelse, krav på respekt för internationellt erkända mänskliga rättigheter och att inga länder ska få en gräddfil i lagstiftningen, säger Markus Mattisson, kampanjledare och kommunikationsansvarig på Greenpeace Sverige till LFT.

Det kanske viktigaste kravet från miljöorganisationerna är en ändring av hur lagförslaget definierar avskogning. Just nu täcks nämligen endast skog som avverkas för att bereda plats åt jordbruk in av definitionen.
  
En lång rad organisationer har tidigare kritiserat Sverige hårt för sitt intensiva kalhyggesbruk, där kalhyggen planteras med monokulturer av gran och tall. Men detta täcks i nuläget inte av Europaparlamentets kommande lagförändring.

Skogsstyrelsen kritiseras

Samtidigt ifrågasatte ett 50-tal svenska miljöorganisationer och lokalföreningar Sveriges hantering av skogsfrågor.
I ett öppet brev adresserat till flera ministrar, riksdagsledamöter och EU-parlamentariker, kritiserade organisationerna generaldirektör Herman Sundqvists ledarskap vid Skogsstyrelsen.

Enligt brevet har Herman Sundqvist systematiskt ”nedmonterat myndighetens naturvårdsarbete vilket skadat myndighetens trovärdighet som opartisk instans”. Under sin tid som generaldirektör förvärvade Herman Sundqvist skog till ett värde över tio miljoner kronor, vilket har väckt frågor om jäv. SVT har även avslöjat hur Sundqvist raderat mejlkorrespondens med lobbyister.

– Greenpeace förhoppning [med brevet] är att regeringen ska förstå allvaret i situationen att Sveriges främsta skogsvårdsmyndighet under en lång tid åsidosatt naturvårdsarbete till förmån för produktionsmål och industrins kortsiktiga vinstintresse, säger Isadora Wronski, sverigechef, Greenpeace.

Enligt ett pressmeddelande från regeringen har Herman Sundqvist nu “inkommit med en anmälan om bisyssla där han deklarerar att han kommer att hålla sitt eget skogsbruk vilande, utöver redan ingångna kontrakt, under den tid han är generaldirektör”.

Får förlängt förordnande

Trots kritiken förlängde regeringen på torsdagen Herman Sundqvists uppdrag som generaldirektör fram till 2025.

– Skogsstyrelsen har viktiga frågor att hantera framöver. Skogspolitikens två jämställda mål om produktion och miljö ska samspela med regeringens politiska prioriteringar inom klimatomställningen och skapa jobb i hela landet. Herman Sundqvist är med sin kompetens och erfarenhet viktig för detta uppdrag, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg till LFT.

"Sanningen är att Sverige är bland de sämsta i klassen", säger David Van Der Spoel vid Skydda Skogen
"Sanningen är att Sverige är bland de sämsta i klassen", säger David Van Der Spoel vid Skydda Skogen. Foto: Privat

Skydda Skogen är en av de organisationer som deltagit i arbetet med att lyfta fram kritiken mot Skogsstyrelsen.

– Att Sundqvist fått förlängd förordnande kommer att stå skogen och dess arter dyrt. Han har gång på gång visat att det bara är produktion som gäller. Regeringen har i och med beslutet  än en gång demonstrerat att miljöpolitiken är underordnad ekonomin. Man låtsas vara föregångsland och stoltserar med hållbart skogsbruk. Sanningen är att Sverige är bland de sämsta i klassen vad gäller skogsskydd i EU, säger David Van Der Spoel vid Skydda Skogen till LFT.

Skydda skogen anser att det istället  behövs en rejäl upptrappning av naturvårdsarbetet för både den biologiska mångfaldens och klimatets skull.

Isadora Wronski, Sverigechef på Greenpeace är kritisk till Sverges skogsbrukspolitik
Isadora Wronski, Sverigechef på Greenpeace är kritisk till Sverges skogsbrukspolitik. Foto: Greenpeace

"Regeringen har missat en möjlighet"

Greenpeace instämmer i Skydda skogens kritik.

– Det är mycket oroande att regeringen återvalt Herman Sundqvist, säger Isadora Wronski, Sverigechef på Greenpeace.

– Skyddsvärda skogar avverkas, förlusten av biologisk mångfald fortsätter, kalhyggesbruket ger stora klimatutsläpp och försvårar för samer att bedriva sin renskötsel. Myndighetens agerande har försvårat möjligheterna att uppnå demokratiskt uppsatta klimat- och miljömål.

– Regeringen har missat en möjlighet att påbörja den oundvikliga omställningen av det svenska skogsbruket. Skogsstyrelsen behöver en ledning som prioriterar naturvård och använder skogen som ett instrument för att uppnå klimat- och miljömål, säger Isadora Wronski.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV