Radar

Inkomster är fortfarande ojämlika

Fortfarande finns det ett inkomstgap på omkring 20 procent mellan män och kvinnor, konstaterar Jämställdhetsmyndigheten.

Skillnaden i inkomst mellan män och kvinnor är densamma idag som för tjugo år sedan, enligt Jämställdhetsmyndigheten.

En rapport om svenskars möjlighet att försörja sig lämnades till regeringen i veckan som visar att om en man tjänar 100 kronor tjänar en kvinna i genomsnitt 80 kronor.

– I stort sett kvarstår samma ojämställdhetsproblem som tidigare utredningar har visat. Kvinnorna närmar sig när det gäller lönerna, men männen drar ifrån när det gäller inkomst av kapital, till exempel räntor och aktieutdelningar. Totalt finns det ett inkomstgap på omkring 20 procent, säger Eberhard Stüber, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten i ett pressmeddelande.
Pandemin har också bidragit till skillnader.

– Sedan covid-19 drabbade Sverige har lönerna sjunkit mer för kvinnor än för män, och mest för kvinnorna med lägst inkomster. Pandemin visar också att de kvinnodominerade yrkena inom vård och omsorg påverkas av underbemanning och brister i arbetsmiljön, säger Eberhard Stüber.

Kvinnor arbetar liksom tidigare också oftare deltid och tar ut mer föräldraledighet.

I år har myndigheten särskilt tittat på hur skattemedel stödjer företagare och funnit att mer stöd går till mansdominerade branscher och kvinnor har i regel mindre chans att få en ansökan om stöd beviljad än män, också i kvinnodominerade branscher.

– De här stödsystemen skulle kunna stödja ett jämställt företagande på ett bättre sätt än i dag, när myndigheter snarare premierar män. Där skillnaden är som störst blir mäns ansökningar beviljade dubbelt så ofta jämfört med kvinnor, säger Eberhard Stüber.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV