Radar

Ska anställda kunna påverka ett företags beslut?

Ny forskning föreslår att politisk demokrati kan kompletteras med ekonomisk demokrati på företag, så att anställda kan påverka de beslut som tas.

Politisk demokrati bör kunna kombineras med ekonomisk demokrati i företag, enligt forskning av sociologen Sebastian Svenberg vid Örebro universitet.

– Fler människor borde ha rätt att påverka ekonomiska beslut, inte minst med tanke på klimatkrisen, säger han i ett pressmeddelande.

– Globaliseringen har dessutom lett till att länders makt att påverka stora företag eller kapitalägare med lagstiftning har minskat.

I en avhandling har Sebastian Svenberg tittat på hur den tidiga kvinnorörelsen och kooperativa rörelsen i Storbritannien försökte skapa demokratiska alternativ inom ekonomin.

– Senast 2011, efter den globala finanskrisen, var det en debatt om kooperativ ekonomi i det brittiska parlamentet.

Någon form av ekonomisk rösträtt för anställda skulle ge dem möjlighet att påverka arbetets villkor och resultat.

– Det finns helt enkelt anledning att reflektera över vilka typer av beslut och skeenden som har lett till klimatkrisen – och hur vi ska agera framåt.