Radar

Fortsatt avverkning i fjällnära skog upprör

Idag finns det över 500 000 hektar skog med höga naturvärden, men endast 1400 kvadratkilometer ska skyddas efter en uppgörelse mellan Centerpartiet och regeringen, till skillnad från skogsutredningens förslag på 5000 kvadratkilometer.

Skogsstyrelsen fick in fler avverkningsanmälningar från områden med fjällnära skog under 2021 än någonsin tidigare. Två av tre ansökningar har avslagits, men Naturskyddsföreningen anser att än mer skog bör sparas.

Under 2021 nekades 209 av 313, alltså två tredjedelar av alla ansökningar om att avverka fjällnära skog. Totalt förväntas en summa på 300 miljoner kronor betalas ut i ersättning till de skogsägare vars ansökningar avslagits, varav 75 miljoner har betalats ut hittills.

– Som ett resultat av ändrade arbetssätt, omprioritering, rekryteringar och inlån av personal från andra delar av landet, har vi kunnat fatta beslut i en hög takt under 2021. Vi har genomfört fältbesök till fots, från skoter och även med hjälp av helikopter, säger Staffan Norin, chef för Skogsstyrelsens region Nord. Detta enligt ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.

Bara under 2021 ansökte över 500 skogsägare om att få avverka hela 13 000 hektar (130 kvadratkilometer) motsvarande 30 procent av Göteborg stads yta. Detta i jämförelse med ett normalt år då Skogsstyrelsen i snitt får in ansökningar motsvarande 3500 hektar.

Lång handläggningstid

Vid årsskiftet behövde Skogsstyrelsen fortfarande ta beslut gällande 280 ansökningar och handläggningstiden beräknas till ett och ett halvt år beroende på när ansökan kom in. Efter det kan skogsägaren behöva vänta ytterligare 12 månader för besked om ersättningens storlek.

Anledningen till de långa handläggningstiderna är att Skogsstyrelsens personal behöver pröva varje ärende utefter flera olika kriterier som hänsynsbehov och naturvärden. Ofta görs detta på plats och om markägaren ges rätt till ersättning behöver även den bedömas utifrån besiktad virkesvolym.

Miljöorganisationer kritiska

Skydda skogen är en av landets mest aktiva ideella föreningar inom skogsfrågor och menar att fjällskogsbältet är det sista intakta skogsekosystemet som finns kvar i Sverige. Ett område som egentligen borde skyddas i sin helhet.

I en intervju med LFT säger David Van Der Spoel, talesperson vid Skydda Skogen, att organisationen menar att ingen avverkning borde få ske, samt att skogar som i nuläget saknar höga naturvärden bör restaureras.

– Siffrorna på att bara lite pengar har utbetalats i Norrbotten gör det sannolikt att många avverkningar i norra Sverige har fått grönt ljus av Skogsstyrelsen.

Enligt David innebar den statliga budgeten som röstades igenom av oppositionen i riksdagen totalt sett mindre medel för ersättning till skogsägare.

– Detta borde inte användas som ursäkta för att avverkning tillåts i högre grad i fjällskogen.

Även Naturskyddsföreningen ställer sig tvekande till att så pass många ansökningar gick igenom.

– Det låter bekymmersamt att över 100 ansökningar har godkänts. Precis som Skydda Skogen säger är de fjällnära skogarna mer eller mindre ett obrutet naturskogsbälte med få motsvarigheter inom Europa. Det fjällnära skogsområdet är så pass stort och sammanhängande att avverkning inte ska ske helt enkelt, säger Jonas Rudberg, sakkunnig vid Naturskyddsföreningen.

Fakta:

I juni 2020 fastställdes det efter flera domar från mark- miljööverdomstolen att skogsägare som inte får avverka ska ersättas med 125% av marknadsvärdeminskningen.
Skog utmed fjällkedjan från norra Dalarna till Norrbotten räknas som fjällnära skog – totalt ca 1,2 miljoner hektar produktiv skogsmark.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV