Radar

Regeringen vill förenkla sprututbyte

Sprututbyte är en verksamhet som gör det möjligt för personer som missbrukar narkotika att byta sina sprutor och kanyler.

Det ska bli enklare för missbrukare att delta i sprututbytesverksamheten. Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att kravet på att vara bosatt i den region där personen deltar ska tas bort.

Syftet är att öka tillgängligheten för att byta sprutor och kanyler, förbättra vården för den enskilde samt att stärka smittskyddsarbetet för hiv och andra blodburna infektioner.

”Sprututbyte är viktigt för att minska risken för smittspridning av allvarliga sjukdomar och för att personer med missbruk eller beroende ska få bättre möjlighet till rätt vård och stöd”, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV