Radar

Ny studie: Förlossningar kan sättas igång hemma

Nu inleds den största studien som genomförts i svensk förlossningsvård, med syftet att ta reda på om födande lika gärna kan sättas igång hemma.

Allt fler förlossningar startar med igångsättning, vilket ofta innebär lång tid på sjukhus. Nu inleds en studie där födande över hela Sverige i stället kan få tillbringa den första delen av förlossningen hemma. ”Det här har varit något som kvinnorna själva har efterfrågat”, säger Verena Sengpiel som leder studien.

2020 startade var fjärde förlossning i Sverige genom igångsättning, enligt Socialstyrelsen – och det väntas bli ännu vanligare.

Igångsättning innebär att förlossningen startas med medicinsk hjälp, ofta på grund av att den gravida har nått vecka 41 eller att komplikationer har uppstått. Efter att behandlingen påbörjats kan det dock dröja flera dagar tills att förlossningen faktiskt drar i gång, en väntetid som i dagsläget tillbringas på sjukhus i Sverige.

– Den fasen motsvarar ungefär den tid man väntar hemma om förlossningen kommer i gång av sig själv. Man har lite förvärkar, lite molvärk. Vanligtvis kommer man in till oss först när de riktigt regelbundna och kraftiga värkarna etableras, säger Verena Sengpiel, överläkare på förlossningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset och docent i obstetrik och gynekologi vid Göteborgs universitet.

Finns i grannländerna

Det är den tiden, den så kallade latensfasen, som även de som blir igångsatta nu ska få möjlighet att tillbringa hemma. Verena Sengpiel leder en stor studie som omfattar nästan alla förlossningskliniker i Sverige.

– I Norge, Danmark, Finland och Skottland erbjuds redan det här. Enstaka kliniker i Sverige har haft det på prov också, berättar hon.

Verena Sengpiel, överläkare på förlossningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset och docent i obstetrik och gynekologi vid Göteborgs universitet
Verena Sengpiel, överläkare på förlossningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset och docent i obstetrik och gynekologi vid Göteborgs universitet. Foto: Privat

De som är friska och väljer att delta i studien åker som vanligt in till sjukhus för kontroll och igångsättning. Sedan lottas de till att antingen få stanna kvar på sjukhuset, eller att få åka hem. Fördelarna med att få åka hem är flera, berättar Verena Sengpiel: De som har äldre barn slipper vara ifrån dem i flera dygn, många är mer avslappnade i sitt hem och dessutom upplever många det mer som en vanlig förlossningsstart.

– Hos oss sitter man i ett rum och väntar på att något ska hända. I de studier vi har läst kände kvinnorna som var hemma att de kom i gång mer av sig själva, och man har annat som avleder uppmärksamheten. Man kanske lagar mat eller förbereder det sista i barnrummet.

Mer motiverade

De som blir kvar på sjukhus upplever ofta förlossningen som längre.
En del kvinnor räknar nog in igångsättningstiden i förlossningen, så när de väl kommer in i den aktiva fasen är de redan demotiverade och trötta. De kvinnor som fått uppleva förvärkar hemma känner mer ”nu är jag på sjukhuset, nu kör vi”.

TT: Finns det några risker med att vara hemma utan övervakning?

– Tiden som studien avser motsvarar ju den tiden som man är kvar i hemmet om man kommer i gång av sig själv. De mindre publicerade studier som har jämfört igångsättning i hemmet med igångsättning på sjukhus har inte kunnat visa att det finns ökade risker, men det är ju precis det vi vill titta på, säger Verena Sengpiel och tillägger:

– På sjukhus har vi inte kontinuerlig övervakning heller, utan det sker på vissa tidpunkter. Man är ju inte heller tvungen att kvarstanna i hemmet. Om vattnet går, eller man får kraftiga värkar eller någon liten blödning – då får man höra av sig och komma in till sjukhuset som alla andra.

Kan bli rutin

De som sätts i gång hemma ska även komma in till sjukhuset en gång om dagen för en kontroll.

Redan nu har Sahlgrenska och Danderyds sjukhus dragit igång, och under året ansluter ytterligare 34 förlossningskliniker. Studien ska innefatta ungefär 8 900 kvinnor och väntas vara klar till 2025. Sedan hoppas man kunna göra det till en permanent valmöjlighet.

– Visar det sig att det är säkert, inte kostar sjukvården mer och att kvinnor, personal och partners är nöjda, då är tanken att vi ska erbjuda det i klinisk rutin sedan, säger Verena Sengpiel.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV