Radar

Fler vill se strängare jaktregler

Bara 13 procent av de tillfrågade i en undersökning anser att lodjur skall jagas i Sverige.

Ska vilda djur få ett ökat djurskydd? Ska det skapas områden med jaktförbud? En undersökning visar att delar av svenska folket vill se strängare regler för jakt.

Det är World Animal Protection Sverige och Svenska Rovdjursföreningen som låtit svenskar svara på frågor om deras inställning till jakt. 
70 procent av de tillfrågade sade sig vara positiva till att områden utses där det råder jaktförbud. 60 procent anser att jakt skall begränsas och inte vara tillåten om den bara sker för nöjes skull. Bara 13 procent anser att lodjur alls ska få jagas.

Roger Pettersson, generalsekreterare för World Animal Protection Sverige, ser att vilda djurs villkor är viktiga för många:

– Undersökningen visar tydligt att många svenskar är bekymrade över hur jakten påverkar djurens välfärd. Vi välkomnar det här starka stödet för att de vilda djuren i Sverige ska få ett bättre skydd. Det är viktigt att vilda djur inte utsätts för onödig stress eller onödigt lidande, i synnerhet inte under årstider som i sig kan vara en utmaning för dem, säger han i ett pressmeddelande.

Djurskyddslagen reglerar hur djur i fångenskap ska behandlas – till exempel att de ska skyddas från onödigt lidande och sjukdom, mötas med respekt och ha en god omvårdnad. På en fråga i undersökningen om huruvida också vilda djur ska omfattas av lagen, anser cirka två av tre personer att vilda djur borde inkluderas.

– Förutom att jakten beroende på hur den genomförs kan vara stressande för djuren, så som löshundsjakt mot rovdjur och jakt när djuren har ungar, finns i Sverige i dag jaktformer som kan vara särskilt problematiska ur djurskyddssynpunkt. Undersökningen visar att vår oro delas av många svenskar, när det handlar om jaktformer som levandefällor, poängtävlingar för att skjuta så många rovdjur som möjligt, fåglar som föds upp enbart för jakt och pilbågsjakt, säger Roger Pettersson.

Drygt tre av fyra tillfrågade sa sig vara negativa till att djur tillåts fångas levande i fällor och lika många är emot att jakt utförs i form av tävlingar.
1005 personer över 18 år tillfrågades via nätet i november av av opinions- och marknadsundersöknings­företaget YouGov.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV