Radar

Fler vill se strängare jaktregler

Bara 13 procent av de tillfrågade i en undersökning anser att lodjur skall jagas i Sverige.

Ska vilda djur få ett ökat djurskydd? Ska det skapas områden med jaktförbud? En undersökning visar att delar av svenska folket vill se strängare regler för jakt.

Det är World Animal Protection Sverige och Svenska Rovdjursföreningen som låtit svenskar svara på frågor om deras inställning till jakt. 
70 procent av de tillfrågade sade sig vara positiva till att områden utses där det råder jaktförbud. 60 procent anser att jakt skall begränsas och inte vara tillåten om den bara sker för nöjes skull. Bara 13 procent anser att lodjur alls ska få jagas.

Roger Pettersson, generalsekreterare för World Animal Protection Sverige, ser att vilda djurs villkor är viktiga för många:

– Undersökningen visar tydligt att många svenskar är bekymrade över hur jakten påverkar djurens välfärd. Vi välkomnar det här starka stödet för att de vilda djuren i Sverige ska få ett bättre skydd. Det är viktigt att vilda djur inte utsätts för onödig stress eller onödigt lidande, i synnerhet inte under årstider som i sig kan vara en utmaning för dem, säger han i ett pressmeddelande.

Djurskyddslagen reglerar hur djur i fångenskap ska behandlas – till exempel att de ska skyddas från onödigt lidande och sjukdom, mötas med respekt och ha en god omvårdnad. På en fråga i undersökningen om huruvida också vilda djur ska omfattas av lagen, anser cirka två av tre personer att vilda djur borde inkluderas.

– Förutom att jakten beroende på hur den genomförs kan vara stressande för djuren, så som löshundsjakt mot rovdjur och jakt när djuren har ungar, finns i Sverige i dag jaktformer som kan vara särskilt problematiska ur djurskyddssynpunkt. Undersökningen visar att vår oro delas av många svenskar, när det handlar om jaktformer som levandefällor, poängtävlingar för att skjuta så många rovdjur som möjligt, fåglar som föds upp enbart för jakt och pilbågsjakt, säger Roger Pettersson.

Drygt tre av fyra tillfrågade sa sig vara negativa till att djur tillåts fångas levande i fällor och lika många är emot att jakt utförs i form av tävlingar.
1005 personer över 18 år tillfrågades via nätet i november av av opinions- och marknadsundersöknings­företaget YouGov.

Radar

Miljöpartiets nya språkrör: Utred basinkomst nu

Om AI tar jobben kan det behöva införas en basinkomst.

Articifiell intelligens (AI) kan göra att många människor förlorar jobben. Och om det sker kan basinkomst behöva införas. Det säger Miljöpartiets nyvalda språkrör Daniel Helldén i Ekots lördagsintervju.

Om nu en stor del av befolkningen kanske blir arbetslös från de arbeten de har i dag så måste vi göra någon form av förändring av socialförsäkringssystemen, säger Helldén till radion.

Daniel Helldén har, tillsammans med två andra miljöpartister, lämnat motionsförslag till riksdagen om att låta utreda om basinkomst behövs. MP har även tidigare kommit med förslag om basinkomst, en garanterad inkomst för alla utan villkor.

Den här gången motiveras dock förslaget av AI-utvecklingen och enligt Daniel Helldén är det bråttom. Han säger att det klassiska sättet att arbeta kommer att förändras inom en ganska snar framtid.

Vi måste ta krafttag i det här. Det måste göras nu, säger Daniel Helldén.

Radar

Norsk enighet om havsmineraler: ”Pinsamt”

Norge har sedan länge stor olje- och gasverksamhet i havet.

Bred politisk enighet har nåtts om att öppna upp Norges havsbottnar för mineralexploatering. Landet skulle därmed bli ett av de första i världen med sådan verksamhet, och miljöorganisationer dömer ut beslutet som ”pinsamt”.

Efter snåriga förhandlingar meddelade regerande Arbeiderpartiet och Senterpartiet samt Høyre och Fremskrittspartiet på tisdagen att de enats om mineralletning på havsbottnarna.

Olja och gas räknas inte som mineraler i detta sammanhang, så Norge ger sig i och med detta ut på oprövad mark.

– Vi startar en ny näring på norsk sockel, då är det viktigt med en bred majoritet, sade Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressträff.

Men miljögrupper är bittert kritiska.

– Norge öppnar för oåterkalleliga ingrepp i områden där naturen är helt okänd, säger Frode Pleym från Greenpeace enligt nyhetsbyrån NTB.

– Det enda stortinget är rädda för är att Kina ska utkonkurrera Norge – inte konsekvenserna för livet i haven.

Världsnaturfonden WWF reagerar likadant.

– Internationellt försöker vi framstå som en fyrbåk för natur och klimat, på hemmaplan kör vi över fackkunskapen och offrar naturen för kortsiktig profit, säger generalsekreterare Karoline Andaur.

– I dag är det pinsamt att vara norsk.

Kritiska experter finner dock viss tröst i att miljökonsekvenserna av gruvdrift under vattnet först ska utredas, och att det finns frågetecken hur lönsam verksamheten kan bli. Därmed anses det tveksamt hur stora de tänkta satsningarna egentligen kommer att bli.