Radar

Stereotyp manlighet präglar pojkar på nätet

Pojkar lägger ofta ansvaret på tjejer när de utsätts för påtryckningar och skickar bilder trots att de inte vill, enligt ny rapport från barnrättsorganisationen Ecpat.

Pojkars värderingar om hur unga ska bete sig när de skickar sexuellt innehåll präglas av en traditionellt manlig norm, enligt en ny rapport från Ecpat.
– Det blir problematiskt när nakenbilder skickas eller sprids utan samtycke, säger Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare.

Att skicka nakenbilder – nudes – kan vara ett sätt att utforska sin sexualitet och något positiva för unga. Men även om sexuellt innehåll kan vara önskat, identifieras flera problem kring fenomenet i en ny rapport från barnrättsorganisationen Ecpat.

– Det kan ge allvarliga konsekvenser för den som utsätts och också vara brottsligt, säger generalsekreteraren Anna Karin Hildingson Boqvist.

Att skicka en nakenbild till en person som inte har samtyckt kan vara olaga integritetsintrång. Att sprida nakenbilder eller bilder av sexuella handlingar som barn är med på kan vara barnpornografibrott. Att hota och tjata på någon att göra något framför kameran kan vara våldtäkt mot barn.

Flickors ansvar

Ofta utgår samtal om sexuella övergrepp från flickor, enligt Anna Karin Hildingson Boqvist. I den här rapporten är perspektivet pojkarnas.

– Två saker sticker ut. Pojkar lägger i större utsträckning än flickor ansvaret på den som skickar en nakenbild än den som sprider. Det andra är att pojkar problematiserar i mindre utsträckning om hur nakenbilder kommit till, om det har skett via hot eller tjat, och det gäller även för att ha sex, säger hon.

Rapporten ”Tjejer måste sluta skicka bilder” bygger på 840 fritextsvar som pojkar i åldern 14 till 17 år lämnat i enkätundersökningen ”Nude på nätet”, som 13 000 barn svarade på i juni 2021.

Forskaren som Ecpat låtit analysera svaren konstaterar att pojkars uppfattning om vad som är ett acceptabelt sexuellt beteende i en kärleksrelation skiljer sig åt för pojkar och flickor.

Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare Ecpat Sverige
Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare Ecpat Sverige. Foto: Ecpat/TT

Flera förlorare

– Det är att flickor ska vara mer försiktiga än vad pojkar behöver vara. Flickor behöver ta mer ansvar för sitt eget beteende och för pojkars beteende, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Samma handling ses inte som en kränkning om kontakten mellan individerna är ytlig som om de har en djupare relation.

Förklaringen ligger enligt rapporten i att pojkarnas tillvaro på nätet speglar en traditionell heterosexuell manlighet präglad av kontroll och aggressivitet.

Förlorarna på det här mönstret är inte bara flickor. Pojkar tar inte upp problem ned vuxenvärlden i samma utsträckning som flickor och förminskar allvaret i händelser där pojkar utsätts.

– Vi vill att man slutar utgå enbart från flickors upplevelse av utsatthet för sexualbrott. Tar vi inte in pojkars bild riskerar vi att pojkar som utsätts eller utsätter blir osynliggjorda.

Fakta: "Tjejer måste sluta skicka bilder"

Ecpat genomförde under 2021 en enkät där svarande fick reflektera kring berättelser om olika situationer på nätet.
12 836 barn i åldrarna 10 till 17 år besvarade enkäten. De yngre barnen fick andra berättelser att reflektera kring än de äldre.
De svarande lämnade också fritextsvar, varav 840 svar som lämnats av pojkar har analyserats.
Syftet med rapporten är att belysa hur pojkarna, mellan 14 och 17 år, resonerar kring sin sexualitet, potentiella övergreppssituationer att skicka nakenbilder.
Källa: Ecpat

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV