Radar

Ny digital utbildning ska stärka unga kvinnor

"ALLT ÄR DITT" är en ny digital utbildning med ambitionen att inspirera och utmana samhällsintresserade tjejer mellan 16 och 19 år.

Syftet med den digitala utbildningen “ALLT ÄR DITT”, som den ideella organisationen Maktsalongen lanserar i vår, är att utbilda, inspirera och utmana unga samhällsintresserade tjejer att skapa egna initiativ för ett jämställt samhälle. Utbildningen riktar sig till tjejer mellan 16 till 19 år. 

Genom utbildningen ska deltagarna vägledas för att kanalisera sitt samhällsintresse, fördjupa sig i hur de kan skapa förändring, få stöd i hur de kan starta egna initiativ samt ges möjligheten att nätverka med andra tjejer med liknande intresse.

Utbildningen är kostnadsfri och digital vilket ger möjligheten att delta oavsett ekonomiska förutsättningar eller var i landet man befinner sig. 

– Maktsalongen vet att den här målgruppen, som ofta glöms bort och därför inte förses med resurser specifikt riktat till dem, har viljan och kraften att förändra världen! Med utbildningen i ALLT ÄR DITT vill vi ge dem konkreta redskap för att förverkliga detta. Vi använder oss av den expertis vi samlat på oss av tio års arbete i att hitta forum och verktyg för unga kvinnor att ta makt, kanaliserat in i den här utbildningen som jag är väldigt stolt över att vi lanserar, säger Angela Refuerzo Larsson, generalsekreterare på Maktsalongen, i ett pressmeddelande.

Utbildningen sker med stöd från Allmänna arvsfonden och är därmed kostnadsfri. Kursen sker via digitala videoträffar under sex tillfällen i vår. 

Fakta om Maktsalongen:

Maktsalongen är en ideell organisation vars mål är ett jämställt samhälle där makt och inflytande fördelas rättvist.
Maktsalongen jobbar för att fler unga kvinnor* ska se sig själva som ledare och utmana normer som sätter snäva ramar för hur makt ser ut och vad en ledare kan vara.
Maktsalongen är en organisation som drivs av värderingar. Våra kärnvärderingar kan sammanfattas i tre ord: feminism, systerskap och intersektionalitet.
*Med kvinnor menar vi personer som själva identifierar sig som kvinnor/tjejer.
Källa: Maktsalongen.se 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV