Radar

Nytt stödcentrum för hedersrelaterat våld

Regionalt stödcentrum heder är en förstärkning av det arbete som redan finns i Göteborg kring hedersproblematik.

Nästa vecka öppnar Regionalt stödcentrum heder i Göteborg, en plats för personer utsatta för hedersvåld och förtryck samt för yrkesverksamma som arbetar med hedersproblematik.

Stödcentrum heder är en förstärkning av det arbete som redan finns i Göteborg kring hedersproblematik. Här ska både utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck samt personer som arbetar med hedersproblematik i sitt arbete få stöd, råd och vägledning.

– Syftet är att öka tillgängligheten till stödinsatser och uppmärksamma behov av skydd för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i Göteborgsregionens kommuner, säger Marie Larsson, avdelningschef stadsövergripande uppdrag barn, familj och trygghet, socialförvaltningen Centrum i Göteborg, i ett pressmeddelande.

Stödcentrumet ska bland annat verka som en samtalsmottagning för personer som lever i en hederskontext, oavsett ålder, ursprung, kön, sexualitet, religion eller funktionsnedsättning. Stödcentrum kommer även erbjuda kompetensutvecklande aktiviteter till personer som arbetar inom området hedersvåld.

Regionalt stödcentrum heder är en samverkan mellan elva kommuner inom Göteborgsregionen samt Polismyndigheten och Västra Götalandsregionen.
På stödcentrum kommer det bland annat finnas kurator, utredare från sektionen för brott i nära relation på Polismyndigheten samt barnmorska. Det kommer också finnas särskild kompetens om HBTQ-personer och personer med intellektuell funktionsnedsättning.

– Hälso- och sjukvården har en viktig roll i att upptäcka, uppmärksamma och vårda personer utsatta för våld. Vi hoppas på att kunna nå ut till sjukvården eftersom vår målgrupp löper en ökad risk att drabbas av psykisk och fysisk ohälsa. Målet är att erbjuda stöd för de utsatta personerna och stötta den belastade vården, säger Eivan Heidari, barnmorska, i ett pressmeddelande.

Fakta

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett brott som framför allt begås mot barn och unga. Ofta rör det sig om personer som är begränsade i sin vardag, utsätts för olika former av våld, riskerar att giftas bort eller könsstympas.
På stödcentrum kan den som är utsatt kan vara anonym och de som jobbar har tystnadsplikt. Det är kostnadsfritt att besöka Regionalt stödcentrum heder och tolk kan bokas vid behov.
Boende i Göteborgs Stad, Härryda, Kungsbacka, Tjörn, Stenungsund, Partille, Mölndal, Öckerö, Alingsås, Lerum och Kungälv kan vända sig till centret.
Källa: Regionalt stödcentrum heder