Radar

Högt tryck på Bris stödlinje under jul

BRIS, barnens rätt i samhället, huvudkontor i Stockholm.

Under jullovet hade Bris (Barnens rätt i samhället) ett konstant tryck på stödlinjen med öppet dygnet runt. Rekordmånga barn hörde av sig.
– Pandemin har blivit en extra påfrestning för de barn med psykisk ohälsa sedan tidigare, säger generalsekreterare Magnus Jägerskog.

1 996 gånger hörde barn av sig till Bris under jullovet, från den 21 december till och med den 6 januari i år. Jämfört med jullovet 2020 är det en ökning med 39 procent, och även den högsta nivån någonsin.

– Under den här tiden har vi sett ett konstant tryck i princip under dygnets alla timmar, säger Magnus Jägerskog.

Den höga nivån av samtal beror delvis på att det var det första jullovet någonsin som Bris stödlinje hade öppet hela dygnet. Telefonlinjen har haft dygnet runt-öppet sedan mars 2021.

Fler med allvarlig psykisk ohälsa

Det är också betydligt fler barn som ringer in och vill prata om allvarlig psykisk ohälsa, som ätstörningsproblematik, självmordstankar och självdestruktivitet.

Samtal från barn om ätstörningar ökade med 137 procent jämfört med förra jullovet, samtal om självdestruktivitet med 106 procent och samtal om självmord med 84 procent.

Barn och unga som ringer in till Bris är i åldersspannet 7–18 år. Majoriteten är i tidiga tonåren. Medelåldern är 14 år.

– Om man har just ätstörningsproblematik kan julen bli en särskilt jobbig högtid när man träffas med vänner och familj och mat får ett stort fokus, säger Magnus Jägerskog.

Beror på pandemin

Den stora ökningen av barn som hör av sig om allvarlig psykisk ohälsa tros bland annat bero på pandemin.

Enligt Magnus Jägerskog har barn generellt sett klarat pandemin bra. Men Bris märker att de barn som redan led av psykisk ohälsa sedan tidigare har drabbats hårdare.

– Det har blivit tydligt att pandemin har blivit en extra påfrestning för de barn med psykisk ohälsa sedan tidigare och har även förvärrat deras situation. När vardagen förändrades och rutiner inte fanns på plats längre ruckades det som var viktigt för barnet och det blev lättare att åter falla in i ett destruktivt mönster.

Utsatthet ökar under högtider

Ungefär hälften av samtalen till Bris under det gångna jullovet handlade om psykisk ohälsa.

Andra vanliga samtalsämnen var familjekonflikter, bråk, utsatthet för våld, övergrepp och kränkningar, något som vanligtvis brukar öka under högtider som jul och midsommar.

Utsattheten för barn som växer upp med föräldrar som till exempel dricker för mycket kan bli extra påtaglig under högtider. Redan innan julen hörde barn av sig till Bris med oro för hur det skulle bli om de vuxna skulle dricka för mycket och om bråken som kunde följa med det.

– Under perioden med pandemin har också det sociala livet förändrats så att man ofta får mer tid med familjen, något som för många kan vara bra. Men barn, med en familjesituation fylld med konflikter eller exempelvis hög alkoholkonsumtion, har påverkats i en stor utsträckning, säger Magnus Jägerskog.

Radar

Kultur på recept ger bättre psykisk hälsa

Några av deltagarna i Kultur på recept fick testa att dreja.

Människor med depression eller långvarig smärta mår bättre efter att ha deltagit i kulturaktiviteter tillsammans med andra människor. Det visar en ny studie från Jönköpings universitet.

Visste du att sjukskrivna kan få kulturaktiviteter på remiss från vården? Så kallad kulturunderstödd rehabilitering eller Kultur på recept kan användas för att behandla personer med psykisk ohälsa som stressproblematik, ångest, depression eller vid långvarig smärta.

I en studie där 400 personer deltog erbjöds hälften Kultur på recept och hälften fungerade som kontrollgrupp. Deltagarna i kulturgruppen fick träffas under tio veckor vid två tillfällen i veckan i grupper om 6–9 personer, för att göra någon form av kulturaktivitet tillsammans. Det rörde sig till exempel om att sjunga, spela teater eller testa olika hantverk som måleri. 

– Kulturaktiviteterna bidrar till att deltagarna utmanar sig själva, att bara ses för en ”fika” räcker inte för att få till stånd en förändring. Träffarna är lustfyllda och det sociala sammanhanget behövs för att våga gå utanför sin trygghetszon, vilket i sin tur bidrar till deras utveckling, säger Paula Bergman, doktorand på Hälsohögskolan vid Jönköpings universitet.

En av deltagarna berättar om att testa att dreja, i en intervju på Jönköpings universitets hemsida.

– Jag tänkte bara ”hur ska det här gå, det här kommer inte jag och klara”, men sen när jag väl var där första gången vill jag bara tillbaka. Jag vill göra det igen, det var skitkul. […] Man känner att man klarar av någonting, det är ju jättebra för självkänslan liksom.

Störst effekt hos deprimerade

Efter sex och tolv månaders behandling hade den psykiska ohälsan minskat hos deltagarna i kulturaktiviteter jämfört med kontrollgruppen. Stört effekt syntes hos personer med depression.

– Studien visar att det ger resultat, det betyder mycket för de här personerna att få vara med i ett sammanhang. Det är därför viktigt att fler får möjlighet att delta i kultur på recept som ett alternativ eller komplement till sin konventionella sjukvård, säger Paula Bergman.

Aktiviteterna kräver inte prestation, och är frivilliga. Behandlingen fungerar även arbetsförberedande i bemärkelsen att deltagarna behöver passa tider, träffa nya människor och besöka nya platser.

Sex regioner ingick i studien: Region Jönköpings Län, Region Östergötland, Region Kalmar Län, Region Uppsala, Region Blekinge samt delar av Västra Götalandsregion.

Motivation och självkänsla stärks

Parallellt testar och utvärderar Region Skåne metoden i ett forskningsprojekt som pågår fram till sommaren 2024. Några exempel på kulturaktiviteter som erbjuds patienterna är stadsvandringar, gemensam högläsning och konserter på Malmö Opera.

Resultaten är hittills goda, menar Anita Jensen, kultur -och hälsostrateg vid Kompetenscentrum primärvård som leder forskningsprojektet inom Region Skåne.

– Vi kan genom vår forskning se att motivation och välbefinnande samt den positiva självkänslan stärks hos deltagarna liksom sociala relationer och samhörighet till samhället, säger hon i en intervju på den nationella kunskapsplattformen Mötesplats social innovation.

Kultur på recept är ett bra komplement till medicinsk behandling av psykisk ohälsa, menar Sofia Carlin, leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi, som också deltar i Region Skånes projekt.

– En fara är att vården behandlar onödigt många medicinskt och därmed gör normala känslor och reaktioner sjukliga i onödan. Vården behöver fler verktyg och här är Kultur på recept ett bra komplement, säger hon och fortsätter.

– Det man bland annat behöver göra för patienter med psykisk ohälsa, vilket Kultur på recept gör, är att hjälpa patienterna hitta nya beteenden och rutiner. Dessa rutiner och aktiviteter behöver vara kravlösa, sociala och meningsfulla, säger Sofia Carlin.

En fördel är att verktyget Kultur på recept tar patienterna ut från vårdcentralen, menar Yvonne Lindberg, Leg kurator och rehabkoordinator.

– För vissa patienter var vi annars de enda som såg dem. Vi ser att Kultur på recept-deltagarna fått nya kontakter och intressen. Att de har hittat tillbaka till lust och glädje. Deras behov av vårdkontakt har minskat. Det blev ett steg vidare där patienterna hamnar i ett nytt sammanhang och bryter sin sociala isolering, säger hon.

Radar

Vårt kollektiva självbedrägeri kring djur

Är det inte dags att vi slutar med vårt kollektiva självbedrägeri och istället är ärliga mot oss själva? Det går inte att undgå våld och lidande i djurindustrin, oavsett hur många kontroller som utförs, skriver Martin Smedjeback, ordförande i Save Movement Sverige.

Såg du på TV4-nyheterna måndagen den 4 december? I så fall kunde du se kycklingar som slungades omkring på rullband i en gigantisk maskin och klämdes till döds. Skadade och sjuka kycklingar lämnades i backar där de åt på varandra. Det var Djurrättsalliansen som hade filmat med dold kamera inne på en av Kronfågels kläckerianläggningar. Om du är som de flesta så mådde du illa av att se bilderna. Kanske du till och med bytte kanal för att du inte ville se det? Reaktionerna visar att vi bryr oss om djur och lidandet de utsätts för. 

Kronfågels VD Fredrik Strømmen säger om bilderna: ”Så det jag ser här är någonting som absolut inte följer våra rutiner.” Det är som det alltid brukar låta när djuren plågas i Sveriges djurfabriker. Det är enskilda undantag som ska åtgärdas snabbt — vill de få oss att tro. ”Jag och alla våra medarbetare har ju djurvälfärd som första prioritet och högsta mål” säger också Kronfågels VD. Är det någon som fortfarande tror på detta? Jag tror att många av oss konsumenter VILL så gärna tro det eftersom vi inte gärna ändrar våra vanor. Därför är vi extra lättlurade när det gäller påståenden som dessa. 

Men är det inte dags att vi slutar med vårt kollektiva självbedrägeri och istället är ärliga mot oss själva? Det går inte att undgå våld och lidande i djurindustrin, oavsett hur många kontroller som utförs. När vi betraktar kännande varelser som en produkt (dessutom billig) som ska framställas i snabb takt för högsta profit så leder det med säkerhet till stort lidande. Vi har alla en moralisk plikt att granska hur djuren behandlas i djurindustrin eftersom det är vi som stödjer den med våra inköp.

Sanningen är endast några googlingar borta. När du har sett hur djuren har det så fråga dig: stämmer detta överens med dina värderingar? Om inte så är det dags att öppna dörren för en ny kulinarisk värld – alla fantastiska smaker och former från växtriket! Mycket av det känner du redan igen, men du kan få en chans att testa nya växtbaserade produkter och recept som inte har en stark bismak av lidande och död.