Radar

Matvärn – odling och samverkan inför en kris

Intresset för att samverka med andra för att ha mat vid en kris ökar.

Vad händer om en kris uppstår och tillgången till livsmedelsvaror sinar? Jo, staten rycker in med beredskapsplaner. Men räcker det? Det finns personer som ser vikten av att lära sig att hantera en eventuell kris på egen hand – genom bland annat odling och samverkan. 

Matvärn är en facebookgrupp i den gröna omställningens anda, men med ett skarpare fokus på matförsörjning. Under en månads tid har gruppen fått över 400 medlemmar. Ambitionen är att öka kunskapen, samarbeten och beredskap för egen matförsörjning vid en eventuell kris.

Grundidén är att gruppen ska fungera som ett forum där människor från hela Sverige kan mötas, hitta varandra och bilda lokala “matvärn”.

– Exakt vad ett matvärn är finns det inget svar på, utan ett matvärn organiseras utav deltagarna själva, berättar Olle Forsell som driver gården Kalvefalls i Östergötland och som är en av de tre grundarna bakom gruppen.

– Vi vill ge människor en chans att träffas och bygga en rörelse. Bilda en lokal grupp där man hittar ett sätt att vara tillsammans och komma överens för att värna möjligheten till mat i en krissituation.

Men det finns några kriterier som grundarna av gruppen kommit fram till.

– Ett matvärn ska inte vara en del av marknaden, det vill säga inte ske på kommersiell grund. Ingen stat och kommun ska vara inblandad, det ska inte drivas i projektform med projektmedel utan det är folket som går samman och gör det här genom samverkan och självorganisering, säger Olle Forsell.

Matvärn är en uppmuntran till en kollektiv handling för beredskap inför en matkris men även för värnandet om lokalproducerad mat. Matvärn handlar också om kunskap om ren och bra kost som inte är så starkt klimatpåverkande som det vi köper i butiken idag, menar Olle Forsell.

Samverkan

För Karin Hermans, planhandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland,  
var det inte beredskapen inför en eventuell kris som fick henne att ansluta sig till gruppen på Facebook, utan viljan att samverka.

– Jag har letat efter folk som vill något mer med sitt odlande och hade inte riktigt hittat det i Härnösand där jag bor, men genom gruppen hittade jag flera i mitt område som också vill ta odlingen vidare, säger hon.

I Härnösand har man redan fått ihop en grupp som är begynnelsen till vad som förhoppningsvis skall växa och formas till ett fullfjädrat matvärn. En grupp om fem personer har haft ett första möte och nästa möte är redan inplanerat. Några bor i stan och andra bor på landet, några tänker mer på en kommande kris medan andra, som Karin Hermans, har ett starkare fokus på odlingssamverkan. Oavsett vilket huvudfokus man har så är förhoppningen att hitta olika områden att samarbeta kring.

– Vi kan samarbeta kring produktionen av mat på olika sätt, se på möjligheter att odla mer, medverka som arbetskraft hos någon annan vid behov, hitta gemensamma förvaringsutrymmen eller dela frön till exempel, säger Karin Hermans och fortsätter:

– Matvärnsgruppen är något på spåren vad gäller hur vi människor i ett samhälle kan värna om varandra och då ligger maten nära till hands. Jag tror mer och mer på att nätverk av människor kan åstadkomma så mycket mer än splittrade individer.

Plats för alla

Man behöver inte bo på landet eller odla mat själv för att engagera sig i matvärnsgruppen. Utan idén är att man ska kunna hitta roller för alla i ett matvärn. Om man inte odlar själv, kanske man kan hjälpa till som arbetskraft på en odling eller med annan kunskap om förvaringsmetoder, konservering, jakt med mera.

– Steg ett är att tankarna landar hos folk, många är osäkra på framtiden och det är viktigt att det finns saker som man kan göra då, säger Olle Forsell.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV