Radar

Fler flickor söker sig till skogsutbildningar

Fler tjejer intresserar sig för en utbildning inom skog.

Från att bara ha utgjort några få procent har andelen flickor som söker till landets naturbruksprogram med skogsinriktning på gymnasiet ökat.

Tjejerna utgör sedan hösten 2019 över 10 procent av eleverna, rapporterar ATL.

Under början av 2010-talet minskade antalet sökanden totalt till yrkesförberedande program så som naturbruksgymnasiernas skogsutbildningar, med anledning av att de gjordes om till yrkesprogram. Men den negativa trenden har vänt – och antalet elever som började på ett naturbruksgymnasium var under förra höstterminen det högsta sedan 2010.

Även fler flickor söker sig till skogsutbildningarna, och på skogsbruksinriktningen på Kalix naturbruksgymnasium är 20 procent av eleverna i årskurs 3 tjejer.

– Vi har jobbat målmedvetet med det här i tio år. Vi har varit ute på högstadieskolorna och pratat och ordnat naturbruksdagar där vi låtit tjejerna som redan går på skolan berätta. Jag tror att det är det arbetet som till sist har gett resultat, säger skogslärare Arne Karlsson på Kalix naturbruksgymnasium till tidningen.