Radar

Ny matbank startar: “En tvådelad fråga”

Stadsmissionen i Östergötland startar landets nionde matbank.

Stadsmissionen i Linköping, Norrköping och Motala växlar upp arbetet för minskad matfattigdom och för en grönare omställning. Nu startar de en central matbank i Östergötland.

Enligt stadsmissionen lever uppemot 400 000 personer i Sverige i matfattigdom, vilket betyder att de inte får i sig näringsriktig mat regelbundet.

– Matfattigdomen är mer utbredd än vad många tror, samtidigt som vi i andra änden har överbliven mat. Mat som inte kan säljas på grund av till exempel feltryck på förpackningen. Där ser vi en väldigt relevant sammankoppling, säger Sanna Detlefsen, direktor på Stadsmissionen i Linköping, som menar att det handlar om en tvådelad fråga.

– Det ena handlar om ett enormt matsvinn och det andra handlar om matfattigdomen, de två perspektiven vill vi slå ihop.

Matbanken, som är förlagd i Linköping, ska fungera som en central mathubb där stora volymer matsvinn samlas in från framförallt grossister. Maten som förvaras i matbanken ska sedan distribueras till olika samarbetspartners.

I dagsläget finns det åtta matbanker som drivs av olika stadsmissioner runtom i landet och nu tillkommer alltså en nionde matbank, i Östergötland. Stadsmissionerna i Östergötland har sedan länge inkorporerat matsvinn i sitt arbete, men arbetet har inte varit systematiskt eller i den omfattning som man nu planerar.

– Det finns 20 000 barn i Östergötland som lever i ekonomisk utsatthet, ett kriterium för det är att man inte har mat på bordet hemma alla dagar i månaden. Därtill tillkommer flera vuxna och familjer som har det på det här sättet.

Tusentals matkassar och portioner

Enligt stadsmissionen kan matfattigdom bero på bristande ekonomi eller på bristande kunskaper om matlagning och näringsinnehåll.

På stadsmissionerna runt om i landet ägnar man mer och mer tid åt att dela ut mat, kläder och basvaror. Under 2020 delade Stadsmissionen i Östergötland ut 15000 matkassar och tusentals matportioner, det berättar Sanna Detlefsen.

Sanna Detlefsen, DirektorLinköpings Stadsmission, Stadsmissionen i Norrköping  Foto: Stadsmissionen i Östergötland
Sanna Detlefsen, DirektorLinköpings Stadsmission, Stadsmissionen i Norrköping  Foto: Stadsmissionen i Östergötland

Uppstarten

Just nu befinner sig matbanken i Östergötland i en planerings- och uppstartsfas.

Utrymmet där förvaringen av matsvinnet ska äga rum är klar, nu söker man samarbetspartners och volontärer. Planen är att matbanken ska vara i full gång under årets första kvartal.

– Vi behöver finansiera arbetet med matbanken på olika sätt, tillsammans med framförallt företag som vill vara med och driva en grönare omställning och ta socialt ansvar på ett väldigt konkret sätt, säger Sanna Detlefsen. 
 
– Det kan vara församlingar eller andra ideella organisationer som möter människor som har ett behov av att få stöd och hjälp av matkassar.

Matprogram

I Sverige finns det tio stadsmissioner i olika städer. Var och en är egna organisationer, men det finns också en riksförening som samlar projekt, sociala utvecklingsfrågor och innovationer som stadsmissionerna driver. Matfattigdom och arbetet med matbanker är en gemensam fråga.

På stadsmissionerna finns ett så kallat matprogram som hjälper personer som lever i ekonomisk utsatthet med mat.

För att ta del av stadsmissionens mathjälp ansöker man om att bli medlem i stadsmissionens matprogram. Stadsmissionen ser över den ansökandes inkomstsituation för att bedöma om behov av mathjälp finns. Det kan röra sig om enskilda personer eller familjer.

Sveriges stadsmissioner ser att familjer som deltar i matprogrammen har fått minskad stress och oro då det finns mat för dagen och då blir det även lättare att fokusera på andra delar av livet som kräver energi.

– Matprogrammet ska göra skillnad för människor, det ska göra att livet underlättas, att jämställdheten ökar och att man skaffar sig förmågan att ta sig ur en väldigt knepig livssituation, säger Sanna Detlefsen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV