Radar

Lagom blöta mossar binder kol bäst

Myrmark i Jämtland.

Vitmossan i myrar, mossar och kärr har visat sig binda mer kol när koldioxidhalten i luften ökat. Men om nederbördsmängderna förändras kan de här kolsänkorna förlora den funktionen.

En tredjedel av allt kol i marken finns i torven i mossar och myrar. Mer koldioxid i luften väntas av forskarna leda till att vitmossans fotosyntes blir effektivare och att den då kan ta upp mer koldioxid och binda mer kol.

Men vattennivån i myrar och mossar har nu visat sig påverka den här processen, enligt en internationell studie, och därmed skulle förändrade nederbördsmängder kunna bli ett problem.

– Vi kunde se att bara vitmossor som växer inom ett lagom avstånd från myrens vattenyta gynnas av ökande koldioxidhalt i luften. Om det är för torrt eller för blött minskar istället torvens förmåga att lagra kol, säger Jürgen Schleucher, professor vid Umeå universitet.

Prover från sex länder

Det var bara när vitmossan befann sig cirka 10 till 40 centimeter från vattenytan som den kunde ta upp mer koldioxid. Om det var blötare eller torrare skedde det inte.
Om den globala uppvärmningen förändrar var och när nederbörd faller kan det påverka vattenflödena i myrarna och enligt forskarna är det därmed ”troligt” att också myrarnas sätt att ta upp koldioxid förändras.

Tidigare har det varit oklart hur vitmossor reagerar på ökade koldioxidnivåer därför har den internationella studien samlat in och studerat prover på torv från tio platser världen – Kanada, Argentina, Sverige, Italien, Kina och Australien.
Man har mätts torvens fotosyntes genom att jämföra nytagna prov med sådana som är 100 år gamla. Jämförelsen visar att fotosyntesen ökat och att torven i och med det lagrar mer kol, men att den processen alltså påverkas av vattennivån.

Studien har letts av forskare vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Nu vill forskarna göra modeller över fotosyntesen för att titta närmare på hur kol rör sig mellan myrar och atmosfären.