Radar

Lärarförbundet: Testa barn inför skolstarten

Lärarförbundet skulle vilja att Folkhälsomyndigheten uppmuntrade testning av elever inför skolstarten nästa vecka.

Skolorna är på väg att öppna igen efter jullovet – samtidigt som smittspridningen fortsätter att öka. Nu inför både Norge och Storbritannien snabbtester för skolbarn, vilket Lärarförbundet skulle vilja se även i Sverige.

I Norge har det i dagarna delats ut snabbtester till alla skolbarn. Landets smittskyddsdirektör Frode Forland säger till Aktuellt att de tror att det kan vara ett bra och effektivt verktyg för att förhindra att man får tillbaka för mycket smitta i skolan.

Detta är något som Lärarförbundet i Sverige efterlyser i samband med att skolorna börjar igen i nästa vecka. Enligt förbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand, är många lärare oroliga just nu:

– Det skulle vara välkommet om vi också har en folkhälsomyndighet som uttrycker att det är bättre att ni testar era barn en gång för mycket än en gång för lite, säger hon till Aktuellt.

Men Folkhälsomyndigheten (FHM) bedömer inte att det finns någon vetenskaplig grund för masstestning av skolelever före skolstart, utan fortsätter att förespråka förebyggande åtgärder: Att vara utomhus mycket, att sträva efter god hygien, att informera elever och vårdnadshavare om vad som gäller vid symtom och att undvika trängsel.

Lärarförbundet hoppas ändå att vårdnadshavare och föräldrar testar sina barn före terminsstarten.

– Vid symptom – självklart. Men vi vet också att många bär på smittan utan att de märker av det själva, säger Johanna Jaara Åstrand, till Aktuellt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV