Radar

Anmälningar om könsstympning ökar

Anmälningar om könsstympning ökar i Sverige.

Anmälningar om könsstympning i Sverige ökar, rapporterar Dagens Nyheter.

År 2015 anmäldes 14 brott mot lagen med förbud om könsstympning. De senaste tre åren har de legat på runt 40 per år, enligt Brås statistik.

Få av fallen leder dock till åtal då många utredningar läggs ner.

– Det kan vara svårt att styrka när det genomförts, kanske i hemlandet innan man flyttade till Sverige och där det inte är kriminaliserat, säger Britt-Louise Viklund, åklagare i Linköping som hanterat flera ärenden av den typen, till tidningen.

– Det kan också vara svårt att styrka vem som utfört könsstympningen. Vid några tillfällen har barnen varit för små för att kunna höras.

Enligt DN:s genomgång har endast tre fall av könsstympning i Sverige lett till en fällande dom.

2015 uppskattade Socialstyrelsen att 19 000 flickor i Sverige riskerar att utsättas för brottet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV