Radar

Odlingar förstör allt mer natur

Sojaodling i delstaten Mato Grosso i Brasilien.

Människans odlingar breder ut sig över allt större ytor. De senaste 20 åren har ytterligare en miljon kvadratkilometer av jordens skogar och savanner lagts under plogen – ett område drygt dubbelt så stort som Sverige.

Totalt täcker den odlade marken på jorden nu 12,44 miljoner kvadratkilometer, en yta något större än Europa, eller halva Nordamerika.

Det framgår av en ny studie i tidskriften Nature Food. Forskarna, som har letts av geografen Peter Potapov vid University of Maryland i USA, skriver att odlingsmarken ökat med nio procent globalt sedan år 2000, en förbluffande hög tillväxt på kort tid, långt över den prognos på 2,6 procents tillväxt som FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, gjort.

Värst i Afrika

Den största ökningen har skett i Afrika, framför allt Västafrika där allt fler savannområden odlas upp för att försörja en snabbt växande befolkning. Även i Sydamerika, framför allt i Brasilien, är nyodlingarna omfattande, men där handlar det mest om väldiga fält med sojabönor avsedda för export till Kina där sojan används som foder åt biffkor.

Mer modesta ökningar noterades i Mellanöstern och Australien, medan förändringarna i Sydostasien, Europa och Nordamerika bara var marginella.

Ungefär hälften av den nyodlade marken anlades i områden med naturlig vegetation, med stora förluster av biologisk mångfald som resultat. Djur och växter som är anpassade för en viss typ av livsmiljö tenderar att försvinna helt i jordbruksmarker med monokulturer av vete, majs, ris och soja.

Döda savanner

Forskarna påpekar att det inte i första hand är tropiska regnskogar som gått förlorade, utan snarare torrskogar, savanner och andra öppnare marker. Av savannerna i Västafrika återstår bara fragment och djurlivet är på de flesta håll svårt åtgånget. I Brasilien är savannerna i den inre delen av landet nu extremt hotade.

– De kommer att försvinna helt och hållet mycket snart, säger Peter Potapov i en kommentar i tidskriften Science.

Han påpekar att skövlingen av de naturliga miljöerna inte bara medför förluster av flora och fauna, utan också innebär stora utsläpp av koldioxid som lagrats i träd och annan vegetation. Beräkningar visar att sådan landomvandling ligger bakom minst en åttondel av de totala utsläppen av växthusgaser.

Åkrar och betesmarker

Den nya studien visar hur mycket av jordens yta som är åker, det vill säga uppodlad med olika grödor. Men den uppodlade marken utgör bara en mindre andel av den mark som som vi människor lagt beslag på. Cirka 30 miljoner kvadratkilometer, en yta lika stor som Afrika, utgörs av betesmarker för våra kor, getter, får, hästar och kameler. Tillsammans täcker betesmarkerna och åkrarna nu cirka 38 procent av jordens beboeliga områden. Detta har medfört enorma förluster av vilda djur- och växtarter.
Källa: Nature

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV