Radar

Kritik mot evakuering från Afghanistan

Efter talibanernas maktövertagande i Afghanistan är det många tusen människor som behövt evakueras från landet.

Evakueringen av afghaner med koppling till Sverige är avslutad, men en asylrättsjurist är kritisk till att minst ett 50-tal personer fortfarande är kvar i Afghanistan.

Så sent som härom veckan evakuerades 280 personer från Afghanistan och enligt UD är insatsen därmed avslutad. Men ett 50-tal personer ska finnas kvar i landet. Dessa säger sig UD inte ha fått kontakt med, eller så har de inte kunnat ta sig till de uppsamlingsplatser som funnits.

En av de som inte evakuerats är Ali Reza, som egentligen heter någonting annat, och vars fall granskats av tidningen Syre. Han har som regeringstjänsteman samarbetat med Sverige och andra EU-länder i många år, bland annat i samband med deportationer mellan Sverige och Afghanistan.
Vid evakueringarna i slutet av sommaren var han fyra gånger vid flygplatsen men blev inte insläppt på grund av att Svenska ambassaden inte hade satt upp honom på listan över de som skulle evakueras.

Ali Reza har sedan dess fängslats och förhörts och lever i dag gömd. Hans psykiska och fysiska hälsa blir sämre.

"Evakueringen ett misslyckande"

Asylrättsjuristen Almina Imamovic och Bertil Kågedal, professor emeritus vid Linköpings universitet och pensionerad överläkare, har engagerat sig i fallet. I somras fick de veta att Ali Reza fanns med på UD:s lista, men senare fanns han alltså inte längre med. Någon förklaring har de inte kunnat få.

Almina Imamovic och Bertil Kågedal riktar skarp kritik mot evakueringarna.

– De svenska evakueringarna från Afghanistan har varit ett totalt misslyckande, säger Bertil Kågedal, till tidningen Syre.

– När evakueringarna pågick i stor skala var han vid norra entrén på flygplatsen i Kabul fyra gånger men stoppades från att komma in av amerikansk militär.

Almina Imamovic och Bertil Kågedal slussas nu mellan olika myndigheter utan att få några tydliga svar om vad som ska hända Ali Reza.

– När man får svar från svenska ambassaden är det ett standardsvar om att evakueringarna inte har upphört. Ambassaden hänvisar till UNHCR och UD, Migrationsverket hänvisar till UD. Och så håller det på, säger Bertil Kågedal.

De har svårt att få svar på vilken myndighet som gör vad, och det går inte att få någon inblick i hur Sverige arbetar praktiskt.

UD kommenterar inte enskilda fall

UD vill inte kommentera enskilda fall, men säger att Sverige inte evakuerade fler än 1 100 personer i somras därför att evakueringarna genomfördes under extremt svåra förhållanden.

– Vi hade ambitionen att evakuera ännu fler svenskar, personer från civilsamhället och Försvarsmaktens tidigare lokalanställda. Att fler inte kunde evakueras berodde bland annat på att talibanerna stoppade afghanska medborgare som vi hade lyckats få ända fram till flygplatsen, enligt presstjänsten.

Men Almina Imamovic är frågande till att Ali Reza inte hjälps till Sverige.

– Om inte Ali Reza evakueras på grund av sitt arbete för att hjälpa Sverige att genomföra deportationer – vem ska då kvalificera sig för att evakueras?