Radar

”Hållbar kost är bra för hälsan”

Mer grönsaker och mindre kött – att följa en diet som är tänkt vara hållbar för planeten kan minska risken att dö i förtid.

Att följa en diet som är tänkt vara hållbar för planeten kan minska risken att dö i förtid. Det visar en studie som undersökt hur Eat-Lancetkosten påverkar svenskars hälsa. 

2019 presenterade experter från 16 länder en rapport om hur världen kan ställa om sin matproduktion för att jordens resurser inte ska utarmas och räcka till hela befolkningen. För ett hållbart klimat krävs mer grönsaker och mindre kött, enligt rapporten som publicerades i den medicinska tidskriften The Lancet och finansierades av stiftelsen EAT och Wellcome Trust.

Forskarna bakom rapporten föreslog en diet som till stor del består av, grönsaker, fullkorn, frukt, nötter, frön och baljväxter och innehåller mindre kött, socker och mättat fett än vad svenskar i genomsnitt äter i dag. En sådan kost är också bra för människors hälsa, hävdar forskarna. Enligt deras beräkningar skulle 11 miljoner förtida dödsfall per år kunna undvikas om alla följde den kosthållning de rekommenderar. Nu har forskare från Lunds universitet och och Research Institutes of Sweden, RISE, studerat hur svenskar påverkas av att äta kosten.

– Skillnaden är att våra resultat baseras på hur individerna i vår studie verkligen har ätit. Genom att samla in information om deltagarnas matvanor på 90-talet och sedan följa dem över tid har vi kunnat se hur deltagarnas hälsa påverkats utifrån hur de åt, säger Anna Stubbendorff.

Baljväxter ger stora fördelar

Genom att använda data från en cancerstudie som följde hur 22 421 personer åt under en 20-årsperiod har forskarna undersökt kopplingar mellan kost och hälsa. De fann att de som i högst utsträckning åt som EAT-Lancets rapportens förespråkar hade lägst risk att dö.

– En hållbar kost är bra för hälsan. Kosten minskar risken att dö med 25%, risken att dö i cancer med 24% och i hjärt- kärlsjukdom med 32%, säger Anna Stubbendorff, doktorand vid Lunds universitet och författare till studien.

EAT-Lancets rapportens rekommendationer ligger nära kostråd från exempelvis Livsmedelsverket och Världshälsoorganisationen WHO. Men innehåller mindre mängder kött. Medan Livsmedelsverket rekommenderar max 500 gram i veckan, förespråkar Eat-Lancet rapporten 0–200 gram i veckan.

– Det röda köttet har en stor påverkan och därför kan en minskning av det med en samtidig ökning av baljväxter ge stora fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv, säger säger Anna Stubbendorff.