Radar

Dna-spår i luft – nytt sätt att räkna insekter

Forskarna hoppas att spårning av dna från insekter i luften ska kunna användas vid storskalig inventering av insekter.

Surrande bin och flugor släpper ifrån sig dna i luften, precis som alla levande organismer. Att leta spår av dna i luftprover skulle kunna bli en enklare inventeringsmetod än att fånga in hela insekter.

Att metoden fungerar i liten skala har visats i luftprover som samlats in i Småland och Blekinge. I en ännu opublicerad studie från Lunds universitet visar forskarna hur man kunnat hitta dna-spår av flugor, nattfjärilar, skalbaggar och steklar som getingar och bin, rapporterar Vetenskapsradion.

– Det kan vara ganska stora bitar som faller av, men det kan vara enskilda celler också, bara själva dna:t, säger forskaren Fabian Roger till radion.

En liknande metod används i vattenprover, när man räknar fisk. Fabian Roger pekar på vikten av att få ett bättre grepp om hur det går för insekterna, som spelar en avgörande roll i ekosystemen.

– Egentligen har vi ganska dålig koll på hur insekterna mår och hur insektspopulationerna utvecklar sig, säger han.