Radar

Tusentals renar försvunna i Lappland

Tusentals renar har vandrat söderut för att hitta föda.

Renskötare i Lappland försöker lokalisera tusentals renar som har gett sig av för att leta efter föda. Orsaken är att snösmältning gjort att ett istäcke bildats över den lav som renarna äter.

Istäcket har bildats efter att den första snön smält och det kommit regn. När det sedan frusit på igen har ett hårt lager av is lagt sig över den lav som renarna äter.

– Renar klarar inte av att gräva sig igenom det hårda istäcket och därför ger de sig iväg för att hitta områden där det bara är snö som de enkelt kan skuffa undan för att äta laven som finns under, säger forskaren Jouko Kumpula på finska Naturresursinstitutet till BBC.

Vandrar långt

Renarna har i vissa fall vandrat i väg tio mil söderut i hopp om att finna isfri lav. För att hitta renarna måste renskötarna köra långa sträckor med snöskotrar och även helikoptrar har satts in. En del renar är försedda med GPS-halsband, men det är inte alltid de fungerar och ibland kommer de bort från sin flock.

– Vi kör timme efter timme för att hitta våra renar och valla hem dem, men det är väldigt svårt under de här vinterförhållandena, säger Tomas Seva, en 62-årig renskötare i nordöstra Sverige, till BBC.

Han säger att omkring 8 000 renar från hans egen och närliggande samebyar har vandrat i väg de senaste dagarna. Enligt Renägarförbundet berörs flera distrikt i nordöstra Sverige och samma problem finns på andra sidan gränsen, i Finland.

Allt vanligare

Enligt Jouko Kumpula har problemen med betesmarkerna i Lappland på grund av vinterförhållandena blivit mer frekventa de senaste åren.

För att komma tillrätta med problemet har en del renskötare börjat utfodra renarna under vintern för att de inte ska vandra i väg för att hitta mat.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV