Radar

Smarta hus ska minska risk för smitta

Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm hoppas kunna ta fram smittsäkra hus.

Kan framtidens hus förhindra att vi drabbas av sjukdomar som covid-19? Det hoppas forskare på KTH som nu inlett projektet ”Buildings Post Corona”.

Exakt hur covid-19 sprids är något som forskare världen över arbetar intensivt med, men smitta via luft har varit en avgörande komponent för den pågående pandemin men även för andra farsoter som influensa och smittkoppor.

På Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) pågår projektet ”Buildings Post Corona” där man undersöker om det går att designa en byggnad med en hälsosam inomhusmiljö så att den minimerar risken för att sprida luftburna sjukdomar som till exempel covid-19.

”Inomhusmiljön med tekniska system och planlösningar, hur vi beter oss, och smittspridning bildar tillsammans komplexa områden. Mycket fokus hamnar på ventilationssystem, säger Jonas Anund Vogel, föreståndare KTH Live-In Lab” i ett pressmeddelande.

Projektet är ett samarbete mellan Chalmers, KTH, Lunds universitet och Umeå universitet och har beviljats åtta miljoner kronor för att under fyra år undersöka hur man bättre än idag kan förebygga smittspridning inomhus.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV