Radar

Risker vid återvinning ska minskas

Att återanvända elektronik innebär stora vinster för miljön, men de som reparerar dem riskerar att utsättas för ämnen som kan vara skadliga.

Återanvändning av elektronik innebär stora vinster för miljön. Men de som reparerar produkterna riskerar att utsättas för skadliga ämnen. I ett nytt projekt försöker forskare på Svenska Miljöinstitutet att ta reda på vad som kan göras för att minimera riskerna.

Vi använder allt mer elektronik. Men produkterna har kort livslängd. Det skapar stora mängder miljöfarligt avfall.

– Allt vi gör för att behålla vår elektronik och förlänga livslängden på den är bättre eftersom det minskar avfallet som helhet, säger Anneli Julander, arbetsmiljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Att återanvända produkterna innebär stora vinster för miljön. Men de som reparerar dem riskerar att utsättas för ämnen som kan vara skadliga. I projektet ska forskarna ta reda på vad som kan göras för att de som arbetar med reparationer och återbruk ska kunna arbeta så säkert som möjligt.
I ett första steg ska de ta reda på vilka aktörer som genomför reparationer. Sedan ska de kartlägga vilka ämnen de utsätts för och vad som kan göras för att minska exponeringen.

Anneli Julander har tidigare studerat vilka ämnen de som plockar isär produkter för återvinning riskerar att utsättas för och vad som kan göras för att förhindra det. Till stor del handlar det om att minska eller eliminera damm. När elektroniken öppnas kan damm frigöras och i dammet finns potentiellt skadliga ämnen som bly och kvicksilver.

– Kan man plocka isär produkterna utan att de går sönder då har man man ingen dammproblematik och då kan man också reducera exponeringen som arbetstagarna riskerar att utsättas för, säger Anneli Julander.

God ventilation kan också minska riskerna att de anställda andas in dammpartiklar eller får dem på huden. En viktig del i arbetet är att informera anställda och företag om riskerna.

– I hela ledet, från företagsledning ner till golvet ska man veta om det här och ha sina rutiner på plats för att hindra att människor blir utsatta för skadliga kemikalier, säger Anneli Julander.

Såvitt Anneli Julander känner till har ingen tidigare mätt vad de som genomför reparationer utsätts för. Hon tror att branschen kommer att växa och ser möjligheter att hitta säkra sätt att återvinna elektronik.

– Jag tror att det finns god potential att göra det på ett säkert sätt, speciellt i Sverige för här ligger vi långt framme, vi har haft mycket forskning om demonteringen i ganska många år.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV