· Krönika

Fred och fröjd inför 2022

För Putin innebär Ukrainas och andra forna sovjetstaters västorientering en ”integrationskonkurrens” påpekar Östeuropaexperten Manfred Sapper i tyska radion. Det har pågått sedan 1990-talets början utan att vi i Väst har förstått det. Ryssland skyr inte att bemöta denna konkurrens med militära medel (DLF 15 dec) och icke-Natolandet Sverige ger militära löften mot Ryssland, återigen i USA:s och Natos fotspår.

Nu senast den 14 december då försvarsminister Peter Hultqvist gästades av sin ukrainska kollega Oleksij Reznikov för att komma överens om ett bilateralt försvarssamarbete och annat informationsutbyte samt ett samarbete kring utbildning av militärer.  ”Vi har gett upp vår neutralitet och alliansfrihet för inbillad säkerhet tillsammans med en stormakt (USA), och en försvarsallians (Nato)”, skriver Stefan Strömberg i tidningen Global den 2 december. Sedan 2014 har USA betalat över 2,5 miljarder dollar i militärt stöd till Ukraina (DLF 15 juni 2021). Sedan regeringen Biden har den så kallade säkerhetshjälpen för Ukraina avsevärt ökat. Och Sverige säljer mer militär utrustning än någonsin.

Samma dag, den 14 december, då Hultqvist gästades av Reznikov nåddes jag av ett globalt upprop mot kapprustning. 50 nobelpristagare och ytterligare tio olika akademipresidenter har undertecknat detta upprop som de kallar Global Fredsutdelning (Globale Friedensdividende). De konstaterar att de militära utgifterna har dubblerats sedan 2000 och kräver av FN-länderna bör minska sina rustningsutgifter med två procent i fem år. Det skulle frisätta cirka 1 000 miljarder US dollar. Ena halvan av dessa besparade pengar skulle förvaltas av FN i form av en världsomfattande stiftelse för akut hjälp vid pandemier, klimatförändringar och extrem fattigdom. Den andra halvan bör själva länderna använda för att omstrukturera vapenindustrins enorma forskningspengar och subventionera brådskande fredliga ändamål istället. Uppropet initierades av en italiensk kvantfysiker och en tysk matematiker. Det publicerades i tyska tidningar och i italienska Corriere della Sera samma dag. Inte ett ord har synts i svenska media sedan dess. Är det bristande intresse eller språkförbistring?

Jag blev i alla fall himla glad. Ett stöd från ovan för oss fredsaktivister på gräsrotsnivå! Vi som möts, diskuterar, agerar, skriver för att påverka. Få gehör och få till en förändring, det vill vi.  Nätverket Folk och Fred bildades hösten 2019. Fred på jorden och fred med jorden, mot militarismen är syftet. Nätverket bildades som en reaktion mot Folk och Försvars årliga konferenser i Åre och deras allt högre krigsskrammel. Folk och Fred har redan sammanställt en hel A-4 sida med fysiska och digitala fredsmöten under 2022. Fler kommer det att bli! Och till att börja med – varför inte ge sitt stöd till Nobelpristagarnas upprop och underteckna den Globala Fredsutdelningen?

God kondition kan skydda mot allvarlig covid 19 enligt forskning

”Inte en spänn till talibanerna” trots annalkande svältkatastrof i Afghanistan.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV