Radar

23 kommuner vill bli klimatneutrala 2030

Antalet kommuner som lovar på att bli klimatneutrala till 2030 har under 2021 blivit 23 stycken, 14 fler än för ett år sedan.

Klimatkontrakten ryms under konceptet Viable Cities som innebär samarbete mellan städer, näringsliv, akademi, forskningsinstitut och civilsamhälle.

De kommuner som valt att delta har tillsammans 40 procent av Sveriges befolkning.

Städerna som ingår är: Borås, Borlänge, Enköping, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Järfälla, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Lund, Malmö, Mariestad, Nacka, Skellefteå, Stockholm, Umeå, Uppsala, Växjö, Örebro och Östersund.