Radar

Många unga har känt sig ensamma under året

Många unga har känt sig ensamma under det senaste året.

Tre av fyra unga vuxna har känt sig ensamma under det senaste året. Sett till hela befolkningen är det varannan. Det visa en undersökning som Röda korset beställt. 
Personer mellan 18 och 29 år är de som oftast känt sig ofrivilligt ensamma under de gångna året. Hela 77 procent svarar ja när de får frågan.

– Under pandemin tog vi emot betydligt många fler ärenden som berörde ungas känsla av ensamhet. Mångas oro var kopplad till att skolorna var stängda, men vi ser även fler ärenden som inte är kopplade till pandemin, där människor upplever att de inte har någon att vända sig till. Ensamheten är en ingång till en spiral av psykisk ohälsa och att bryta ensamheten blir då en viktig del i arbetet mot ett välmående folk, säger Lotta Schneider, förbundsordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund i ett pressmeddelande.

I år har också tidningen The Guardian undersökt situationen för unga i åldern 16-25 i en rad Europeiska länder. Oro inför framtiden kombinerat med att pandemins stängda skolor och restriktioner kan påverka såväl deras psykiska hälsa, utbildning och framtida möjligheter till arbete. Trots att just den gruppen inte drabbas så hårt av just covid-19 är det de som drabbats hårdast i samhället på andra sätt, enligt tidningen.

EU:s fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor konstaterade tidigare i år i en undersökning att 64 procent av alla i åldern 18-34 år riskerar att drabbas av depression, en ökning med drygt 10 procent jämfört med 2020.

Röda Korsets Ungdomsförbund hänvisar till det unga skriver i förbundets jourchatt, och har bilden att oro och stress blivit värre under pandemin och att ensamhet bland unga är ett problem.

Gamers online

Organisationen BRIS rapporterar också de att man haft många samtal från barn om både ensamhet och bråk i hemmet under året. Eftersom nätet då kan vara viktigt för många som tillbringar julen hemma har man för andra året digitala julvärdar hämtade från e-sportvärlden.

Roblox-spelaren Yumi, Counter-strike-spelaren Mail09 och pappa Masterpipe, World of warcraft-spelaren Jenyfear och gamern Chosenba turas om att finnas på plats online under julafton, i sina egna olika kanaler på Youtube och Twitch.

– Tillsammans med Svenska e-sportförbundet vill vi fortsätta visa att vuxenvärlden finns där för den som behöver stöd. Barns intresse för gaming har vuxit sig enormt och då behöver Bris fortsatt finnas där och påminna om att man alltid kan höra av sig till oss och att det finns stöd att få som barn, säger Anna Holmqvist, kommunikationschef på Bris.

Små saker kan bryta isolering

Röda korset har en stödsida med svar på frågor om oro och stress och uppmanar till att samhällets mötesplatser och gemenskaper behöver återstartas.

Ofrivillig ensamhet är den som påverkar den hälsan negativt över tid, i motsats till självvald ensamhet, och riskerna med isolering måste tas på allvar, enligt förbundet.

– Vi ser att social isolering, framför allt om den pågår en längre tid, kan få stora konsekvenser för människors psykiska och fysiska hälsa. Vi måste alla börja i det lilla. Det kan handla om att ringa ett samtal, bekanta sig med en granne – små saker som kan bryta en isolering, säger förbundets generalsekreterare Martin Ärnlöv i ett pressmeddelande.