Radar

Insekter föredrar inhemska träd

Sländor och andra insekter trivs bäst på träd som inte är importerade.

Att träd är viktiga för insekter i städerna är känt sedan länge och även att olika sorter är mer eller mindre gynnsamma. En ny studie från Lunds universitet tyder dock på att skillnaderna mellan olika trädsorter kan vara mycket större än man tidigare trott.

Insekterna i städerna är viktiga både för andra djur och för oss människor. De sänker temperaturen, renar luften och minskar risken för översvämningar. Dessutom kan de ha positiv inverkan på både vår psykiska och fysiska hälsa. 

Inhemska träd är betydligt bättre för insekterna än exotiska sorter, slår forskarna bakom den nya rapporten fast. Enligt deras studier från Malmös parker så var antalet insekter och spindlar ibland två till tre gånger högre i de inhemska träden jämfört med de från andra länder.

– Vi kan visa att den här effekten är stark och en viktig faktor att räkna med. Samtidigt är den förhållandevis lättåtgärdad – det räcker att man ökar andelen inhemska träd i staden, säger Johan Kjellberg Jensen, doktorand på Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) och Biologiska institutionen vid Lunds universitet till forskning.se.

Samtidigt finns det vissa osäkerheter med studien eftersom man bara har undersökt en stad under ett år. Johan Kjellberg Jensen hoppas därför på bredare studier som kan bekräfta resultatet.

Han hoppas också att stadsplanerarna ska ta till sig de här nya resultaten och arbeta mer aktivt med att gynna insektslivet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV