Radar

Återanvända labbmaterial – ett verktyg i kris

Återanvända laboratoriematerial vid kris? Det är en möjlighet som undersöks i ett finsk-svenskt samarbete.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) tillsammans med Finlands försvarsmakt undersöker om laboratorieutrustning kan återanvändas i kris.

Materialbristen i början av coronapandemin satte ljuset på hur beroende vi är av att laboratorieutrustning finns redo när vi behöver den.

Under pandemin har till exempel SVA haft brist på allt från pipettspetsar med filter till andra plastprodukter – trots att materialet redan var inhandlat och klart. Det har berott på återkommande leveransproblem.

Så vad gör man när det inte kommer in nytt material?

Finländska försvarsmaktens forskningsanstalt (FDRA) drev ett projekt för rengöring av utrustning våren 2021, främst av pipetter, något som SVA fick upp ögonen för och ville starta ett samarbete kring.

Ett ”pilot-labb” har startats i Uppsala för att fortsätta och förfina den finländska metoden för att ha den redo vid en eventuell kris. I labbet kommer rengöringsmetoder testas så att använda pipetter ska uppfylla samma krav som nya.

”Just pipettspetsar är fundamentalt för att laboratorier ska kunna testa och analysera prover”, förklarar Rickard Knutsson som leder sektionen för civilt försvar på SVA.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV