Radar

Sex av tio villiga offra integritet på nätet om övergrepp upptäcks

En majoritet tillfrågade i åtta europeiska länder anser att upptäckten av övergrepp på barn är viktigare än den personliga integriteten på nätet.

Inskränkningar i den personliga integriteten på internet är ok om det hindrar att bilder på övergrepp på barn sprids. Det anser sex av tio svenskar i en ny undersökning.

Undersökningen är beställd av ECPAT international och gjord i åtta europeiska länder, däribland Sverige. Två av tre tillfrågade svarar att de är villiga att ge upp delar av sin integritet på nätet om det gör att bilder kan scannas automatiskt för att upptäcka övergrepp mot barn.

En ännu större andel svarande anser att barn inte kan befinna sig på nätet utan att kontaktas av vuxna och skadas. Fler kvinnor än män hade den åsikten.

Nya lagar på gång i EU

EU arbetar med att ta fram lagar som ska göra det möjligt för privata företag att upptäcka material som innehåller sexuella övergrepp mot barn. 61 procent av både svenskar och svarande i de sju andra europeiska länderna stödjer den tänkta lagstiftningen.

– Undersökningsresultaten bekräftar bilden som vi får via samtal till ECPAT Sveriges stödlinje för föräldrar. Nu är det oerhört viktigt att beslutsfattarna tar sitt ansvar för att öka det rättsliga skyddet för barn som använder digitala plattformar, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT Sverige i ett pressmeddelande.

Marknadsundersökningsföretaget Yougov gjorde undersökningen mellan augusti och oktober i år genom frågor till ett representativt urval av personer över 18 år, totalt 9 000 personer, i Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien och Sverige.

Nästan sju av tio svarande anser att det inte finns någon eller bara en liten del personlig integritet kvar på internet.