Radar

Småbönder viktiga för den globala matproduktionen

"Mat är det viktigaste" säger Beatrice Wamalwa, småskalig bonde från Kenya intervjuad i rapporten Klimaträttvisa.

En ny rapport uppmärksammar att det internationella klimatbiståndet inte når de som behöver det som allra mest: Småbönder som bidrar minst till klimatkrisen men som drabbas värst av den.

80 procent av de som lever i extrem fattigdom bor på landsbygden och försörjer sig som småbönder. Tillsammans står de för 30 procent av all matproduktion i världen.

Biståndsorganisationerna Vi-Skogen och We Effect har sammanställt rapporten “Klimaträttvisa” i syfte att erkänna småböndernas roll som livsviktiga producenter och som småföretagare i den globala matproduktionen.

Ofta ser vi på denna grupp som oerhört utsatt och sårbar, menar Anna Tibblin Generalsekreterare på Vi-Skogen och We Effect.

– Men om man producerar en tredjedel av mat i hela världen, då har man också en enorm påverkan på hur vi ska lyckas säkra en hållbar matproduktion, säger Anna Tibblin, som menar att det krävs ett ökat klimatstöd till småskaligt jordbruk i låginkomstländer för att klara omställningen.

Anna Tibblin Generalsekreterare på Vi-Skogen och We Effect
Anna Tibblin Generalsekreterare på Vi-Skogen och We Effect. Foto: We Effect 

Kanalisera bistånd till småbrukare

I en tid då fattigdomen ökar och matfrågan blivit högst aktuell, inte minst i spåren av coronapandemin, ställde sig biståndsorganisationerna Vi-Skogen och We Effect frågan: Hur kan vi stötta våra partnerorganisationer som bäst?

– Jo, vi måste bli bättre på att göra vad vi kan för att ge dem en kollektiv röst som småbrukare och se till att stöd når de människor som drabbas hårdast av klimatförändringarna.

Den data som ligger till grund för rapporten kommer från 38 bondeorganisationer utspridda i 20 länder som tillsammans organiserar 3,4 miljoner småskaliga bönder.

I rapporten vittnas det om sämre skördar, sämre kvalité på grödor och minskade inkomster.  Det är tydligt att världens småbönder drabbas negativt av klimatförändringarna och lika tydligt att ingen av dem får stöd från sina regeringar att klara omställningen.

– Vi hoppas att rapporten bidrar till att ge småbönders organisationer den roll och status som de förtjänar, att man ser att det är en viktig aktör som bidrar allra minst men drabbas allra hårdast. Vi hoppas också att rapporten bidrar till att löftet från COP26 om dubblering av finansiering till klimatanpassning uppnås.

Ett annat viktigt syfte med rapporten är att ge tillbaka den samlade datan till bondeorganisationerna som har deltagit. Rapporten kan de använda i deras egna påverkansarbete.

Så kan ökat bistånd hjälpa

Vi-Skogen och We Effect jobbar med att ge stöd genom rådgivning, till exempel om hållbara jordbruksmetoder och hållbar vattenanvändning.

– Men vi kan bara jobba i liten skala. Det är regeringarna i länderna som är ansvariga för att stödja småskaliga jordbruk att klara omställningen, men oftast saknas resurser och kunskap.

Genom ökat klimatbistånd kan man stödja länder att ge stöd till sina befolkningar att klara omställningen till hållbar matproduktion.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV